Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Więcej środków na szpitale. Wyjaśnienia resortu zdrowia

Więcej środków na szpitale. Wyjaśnienia resortu zdrowia fotolia.pl

W stanowisku przyjętym 25 marca br. Konwent Powiatów Województwa Śląskiego wyjaśniał, że szpitale powiatowe funkcjonujące na terenie województwa śląskiego stoją już na skraju przepaści. Narasta zadłużenie - krótkoterminowe za rok 2018 wzrosło w stosunku do roku 2017 o ponad 18 %, tj. o kwotę około 39,0 mln zł, w tym wymagalne o około 40 %, tj. o około 16,0 mln zł.

Wzrosła także liczba szpitali powiatowych, w których wystąpi dopłata do wyniku finansowego za rok 2018 przez samorządy powiatowe, gdyż poziom osiągniętej straty znacząco przekroczy koszty amortyzacji

Stanowisko opisywaliśmy na łamach Dziennika Warto Wiedzieć tutaj.

W odpowiedzi na stanowisko, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, że: „zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r, o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, Minister Zdrowia przekazał pod koniec roku 2018 z budżetu państwa środki do Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 1.800.000 tys. zł. Środki te będą wykorzystane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w roku 2019 na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym leczenia szpitalnego, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych”.

W związku z wnioskiem Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 marca br., w sprawie zwiększenia planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok w ramach wymienionych środków, minister zdrowia wyraził zgodę na zwiększenie finansowania świadczeń zdrowotnych (w tym leczenia szpitalnego) o kwotę 900,000 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń gwarantowanych udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2018 r. w kwocie 440 000 tys. zł oraz poprawienia dostępności do świadczeń (operacje endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego, zabiegów usunięcia zaćmy oraz diagnostyki obrazowej - tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny) w kwocie 460.000 tys. zł.

Ponadto minister zdrowia pozytywnie zaopiniował wniosek Prezesa NFZ o uruchomienie rezerwy ogólnej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019 w wysokości 842.555 tys., z przeznaczeniem m.in na zwiększenie wyceny punktowej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne świadczeń w zakresach świadczeń, opieki zdrowotnej realizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej w 2019 r. w kwocie 680 594 tys. zł.

Ponadto, jak poinformował minister Maciej Miłkowski, procedowana jest również zmiana planu finansowego NFZ na 2019 r. zwiększająca koszty świadczeń opieki zdrowotnej oddziałów wojewódzkich NFZ o kwotę 429.248 tys. zł, w tym w zakresie leczenia szpitalnego o kwotę 224.105 tys. zł. Komisje Sejmu RP ds. Finansów Publicznych i Zdrowia oraz Rada NFZ zaopiniowały pozytywnie taką zmianę planu. Zgodnie z informacją Narodowego Funduszu Zdrowia planuje się uruchomienie dodatkowych środków w planie finansowym NFZ na 2O19 r, w ll półroczu br., co pozwoli zwiększyć planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wycenę świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń realizowanych przez szpitale powiatowe.

- W związku z powyższym środki finansowe na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2019 będą znacznie wyższe, w tym w zakresie m.in, leczenia szpitalnego, co wpłynie pozytywnie na sytuację finansową podmiotów leczniczych, w tym szpitali powiatowych. – czytamy w odpowiedzi wiceministra Macieja Miłkowskiego z 19 kwietnia br.

Pt., 10 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska