Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Będą niestacjonarne studia pielęgniarskie I stopnia?

Będą niestacjonarne studia pielęgniarskie I stopnia? fotolia.pl

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Celem jest wprowadzenie regulacji, która umożliwi w podjęcie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej. 

W uzasadnieniu projektu wskazano, że obecnie przepisy nie dopuszczają prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w formie niestacjonarnej. Projektodawca zwraca uwagę, że w przypadku kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym jest możliwość prowadzenia studiów w formie niestacjonarnej. 

Jednocześnie planuje się wprowadzenie zapisu, że treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach będą takie same, jak dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej będą mogły podejmować przede wszystkim osoby pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki i położnej. Obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo, w tym również przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. ratowników medycznych, opiekunów medycznych.

W uzasadnieniu wskazano również, że obecnie rozważa się realizację nowego projektu systemowego mającego na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych  w formie niestacjonarnej (do wykorzystania w ramach POWER pozostało około 132 mln zł)  w ramach Osi V Wsparcie dla Obszaru Zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020.  Projektowana ustawa może więc możliwość uczelniom publicznym i niepublicznym  ubieganie się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  na współfinansowanie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.

Sob., 5 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel