Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O czym na zespole edukacji KWRiST?

O czym na zespole edukacji KWRiST? fotolia.pl

Najbliższe posiedzenie zespołu ds. edukacji oraz kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 21 maja. W porządku znalazło się kilka projektów rozporządzeń, które zespół będzie opiniował. W większości już o nich pisaliśmy na naszych łamach. Najciekawsze może okazać się jednak to, czego nie zaplanowano, a o co prawdopodobnie przedstawiciele korporacji zapytają reprezentantów MEN. Chodzi o zapowiedzianą przez kierownictwo resortu nowelizację Karty Nauczyciela. Pisaliśmy o tym tutaj. Do końca bieżącego tygodnia projekt nowelizacji ustawy nie znalazł się spisie druków sejmowych na stronie kancelarii Sejmu.

Co ostatecznie w nowelizacji Karty Nauczyciela?

Przypomnijmy, że formalnie projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, jeszcze przed strajkiem nauczycieli, w marcu był przedmiotem posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Korporacje samorządowe wydały o nim negatywną opinię, o czym można przypomnieć sobie wracając do relacji z marcowego posiedzenia, tutaj. Przypomnijmy, jakie korekty przepisów wówczas przewidywał resort, tutaj. Kluczową, krytykowaną przez samorządowców, kwestią był brak pokrycia kosztów zapowiedzianych wówczas podwyżek nauczycielskich wynagrodzeń. Drugim powodem był powszechnie krytykowany zamiar wprowadzenia obowiązku dla samorządów corocznego uchwalania regulaminu wynagrodzeń i negocjowania go z lokalnymi związkami zawodowymi, o czym pisaliśmy tutaj. Przypominamy o tym, ponieważ z jednej strony wiceminister edukacji Maciej Kopeć poinformował, że nowelizacja Karty Nauczyciela ma zawierać wyłącznie aspekty wynegocjowane przez rząd z nauczycielską Solidarnością, ale z drugiej strony samorządowcy opiniowali projekt jeszcze przed negocjacjami. Zatem, jaka będzie ostateczna wersja projektu, którą rząd prześle Sejmowi? Ile będzie w nim z wersji przedstawionej stronie samorządowej pod koniec marca, a ile z zakresu porozumienia podpisanego na początku kwietnia? Pozostaje chyba czekać do oficjalnego przedstawienia projektu ustawy w Sejmie.

Co zaplanowano na posiedzenie zespołu?

W porządku znalazły się cztery projekty rozporządzeń. Po pierwsze, dotyczące programu "Wyprawka szkolna 2019", czyli w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Pisaliśmy o nim tutaj. Drugim jest projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Pisaliśmy o nim tutaj. Trzecim projektem, zaplanowanym do opiniowania przez zespół, jest projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji. Ostatnim czwartym projektem, który ma być opiniowany na wtorkowym posiedzeniu zespołu, jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej. Można zapoznać się z nim tutaj. Z tym, że 16 maja resort kultury przesłał nową wersją dokumentu.

Korekta w przepisach dotyczy kar dyscyplinarnych, które wykluczają kandydatów ubiegania się o stanowisko. Ale największą zmianą jest wprowadzenie możliwości objęcia stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w publicznej szkole i placówce artystycznej przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, który jest zatrudniony na stanowisku związanym z oświatą w urzędzie organu administracji rządowej lub samorządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych. O ile spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy. Ten brak bardzo dobrej oceny pracy, jakoby tylko dlatego, że ktoś był ostatnio urzędnikiem, wydaje się to kontrowersyjny. Jak wyjaśnia resort w uzasadnieniu do projektu, regulacja poszerza krąg nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, którzy nie są w stanie spełnić wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy, ustalonej na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, z uwagi na miejsce ich zatrudnienia, ale którzy mogą ubiegać się o zajmowanie kierowniczych stanowisk w szkołach i placówkach systemu oświaty, w związku z tym, że w instytucjach tych są zatrudnieni na stanowisku związanym z oświatą. A ponadto spełniają wszystkie pozostałe wymagania określone przepisami prawa.

Sob., 18 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża