Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kolejny wyrok w sprawie art. 12 ustawy o kierujących pojazdami

Kolejny wyrok w sprawie art. 12 ustawy o kierujących pojazdami fotolia.pl

Aktualnie w orzecznictwie sądów administracyjnych nie budzi wątpliwości pogląd, że z zestawienia przepisów art. 12 ust. 2 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami wynika, że sankcja w postaci decyzji o odmowie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy w zakresie kategorii, co do której sąd karny nie orzekł zakazu prowadzenia pojazdów, wykracza poza treść orzeczonego w wyroku karnym środka karnego i nie pozostaje z nim w bezpośrednim związku. Skonkretyzowany decyzją o odmowie zwrotu zatrzymanego dokumentu prawa jazdy ustawowy zakaz zwrotu dokumentu prawa jazdy został bowiem rozciągnięty na te kategorie, które nie zostały objęte orzeczonym w wyroku środkiem karnym zakazu prowadzenia pojazdów. Przepis art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy. w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy. implikuje wniosek, że właściwy organ nie może uwzględnić wniosku o zwrot dokumentu prawa jazdy kategorii C w okresie obowiązywania orzeczonego przez sąd karny zakazu prowadzania pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii B. Wyrok WSA w Rzeszowie z 15 maja 2018 r. sygn. II SA/Rz 351/18.

Co ciekawe, w sprawie Starosta wydał decyzję o odmowie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję organu I instancji w całości i zobowiązał organ I instancji do wydania skarżącemu prawa jazdy kategorii C. Skargę do sądu administracyjnego na decyzję SKO złożył Prokurator. Sąd uznał skargę za oczywiście zasadną. Dodatkowo sąd wskazał, że niezależnie od naruszenia przez SKO przepisów ustawy o kierujących pojazdami, kontrolowana decyzja została również wydana z naruszeniem art. 138 § 4 k.p.a. Zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy uchyla decyzję i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści. Przedmiotowa sprawa została zainicjowana wnioskiem skarżącego o zwrot zatrzymanego prawa jazdy kategorii C. Oznacza to, że uchylając odmowną decyzję organu pierwszej instancji, organ odwoławczy nie mógł zobowiązać organu pierwszej instancji do wydania prawa jazdy kategorii C.

Źródło: CBOSA

Niedz., 17 Czrw. 2018 3 Komentarze Dodane przez: Bernadeta Skóbel

Komentarze

Janusz
+1 # Janusz 2018-06-18 15:30
Szkoda, że skargi Prokuratora to sporadyczne wystąpienia w takich sprawach.
To co dzieje się w kolegiach woła nie raz o pomstę do nieba.
Tutaj miło Sąd utarł nosa, co bardzo cieszy.
Pozdrowienia dla wszystkich "użerających" się z kolegiami.
| | |
Piotr Sz.
0 # Piotr Sz. 2018-06-19 07:43
Wyrok jest wybitnie trafny. Jednakże napawa przerażeniem fakt, że SKO wydało taką a nie inną decyzję. Wydawało się, że nie ma już problemu z "wyłączeniem kategorii", orzecznictwo było jednomyślne (po 2014) roku. Powiem tak- ciesze się, że nie jest to Kolegium, które "bada" moje decyzje, bo obawiam się, że często wymieniałbym korespondencję z prokuratorem.
| | |
Janusz
0 # Janusz 2018-06-20 12:30
Kolego Piotrze, nie wiesz co dzieje się w SKO z mojej właściwości.
Ręce opadają, mam wrażenie że stoją na straży klienta a nie prawa.
| | |