Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Derogacja ciepłownicza – zbliża się termin wymagany przez ustawę

Derogacja ciepłownicza – zbliża się termin wymagany przez ustawę fot.pixabay

Do 1 lipca tego roku organy właściwe muszą wykonać pewne czynności związane z tzw. derogacją ciepłowniczą. Przypominamy podstawy prawne.

Obowiązki wskazuje art. 146j ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ). Zgodnie z nim organ właściwy do wydania pozwolenia lub do przyjęcia zgłoszenia sprawdza dokumenty potwierdzające spełnianie przez źródło spalania paliw warunków objęcia go derogacją ciepłowniczą. Dokumenty te prowadzący instalację miał złożyć do 1 stycznia 2024 r. 

Warunki te to:

  1. źródło zostało oddane do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r. – zostało oddane do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r.,
  2. nominalna moc cieplna źródła jest większa niż 5 MW i mniejsza niż 50 MW,
  3. co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle, określone jako średnia krocząca z pięciu lat, stanowi ciepło dostarczone do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody.

W źródłach tych nie mogą być spalane odpady niezaliczone do biomasy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska (wydawanego na podstawie art. 146 ust. 3 POŚ).

Do dnia 1 lipca 2024 r. organ właściwy:

  1. informuje podmiot o spełnieniu warunków albo
  2. wzywa do wystąpienia z wnioskiem o wydanie albo zmianę pozwolenia na prowadzenie instalacji - w przypadku źródła spalania paliw będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego albo
  3. wszczyna postępowanie o wydanie decyzji z art. 154 ust. 1a Prawa ochrony środowiska tj. określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji, w szczególności warunki i wielkości emisji.
Pt., 7 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński