Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi - zadania starosty

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi - zadania starosty fotolia.pl

Zgodnie z art. 101d ustawy - Prawo ochrony środowiska, starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi.

Identyfikacja dokonywana jest przez starostę poprzez:

  1. ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed 30 kwietnia 2007 r.;
  2. ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w pkt 1;
  3. analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi;
  4. w razie potrzeby - wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi przez laboratorium.

Tereny zanieczyszczone identyfikuje się w pięciu etapach:

  • I etap - obejmuje ustalenie działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie, obecnie lub w przeszłości
  • II etap - obejmuje ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane na danym terenie
  • III etap - obejmuje zebranie oraz analizę dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym terenie oraz dostępnych i aktualnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko z listy ustalonej w etapie drugim
  • IV etap - obejmuje zebranie informacji koniecznych do wykonania badań wstępnych oraz wykonanie badań wstępnych
  • V etap - obejmuje przeprowadzenie badań szczegółowych

Szczegółowo poszczególne etapy zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395). 

Starosta sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i aktualizuje go raz na 2 lata. Starosta przekazuje wykaz oraz - raz na 2 lata - jego aktualizację regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Czw., 24 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka