Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS)

Wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) fotolia.pl

22 października br. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2022 r. poz. 2164), która wprowadziła przepisy umożliwiające wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) oraz powołanie Koordynatorów Szerokopasmowych.

Czym jest SIDUSIS?

Jest to system będący publiczną bazą danych, która będzie oferować nieodpłatny dostęp do informacji o punktach adresowych, w których jest możliwe bądź jest planowane świadczenie usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu. System jest budowany i będzie utrzymywany przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. Finansowanie systemu będzie pochodzić ze środków Funduszu Szerokopasmowego, którego dysponentem jest Minister Cyfryzacji.

Po co SIDUSIS?

Jak podaje KPRM każdego roku operatorzy telekomunikacyjni umożliwiają świadczenie usług w setkach tysięcy nowych lokalizacji i tak będzie jeszcze co najmniej przez najbliższe lata, zanim z mapy Polski wyeliminowane zostaną wszystkie białe plamy internetowe. Rozwój technologii powoduje, że coraz częściej na danej infrastrukturze usługi dostępu do internetu świadczy wielu operatorów. Z tego względu informacje o wszystkich operatorach oferujących usługi w danej lokalizacji powinny być dostępne w jednym miejscu. Właśnie w tym celu powstał SIDUSIS.

Kto jest obowiązany do przekazywania danych do SIDUSIS?

Na mocy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych do przekazywania informacji do systemu SIDUSIS zostały zobligowane następujące podmioty:

  • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne (a od 1 stycznia 2023 r. jedynie państwowe jednostki organizacyjne), z wyłączeniem użytkowników rządowych,
  • jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność telekomunikacyjną w rozumieniu megaustawy w formie niewyodrębnionej w ramach ich osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne, którym jednostka samorządu terytorialnego powierzyła prowadzenie tej działalności telekomunikacyjnej,
  • podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej, oraz
  • przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Standardy technologiczne

Zgodnie z ustawą, na 30 dni przed wdrożeniem SIDUSIS, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) zostały opublikowane standardy technologiczne dla systemu. Zawarte w dokumencie informacje opisują wykorzystane w systemie rozwiązania technologiczne oraz format i sposób przekazywania danych przez użytkowników: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/sidusis-standardy-technologiczne.html

Szkolenia dla użytkowników

Pracownicy z Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego przeprowadzą szkolenia dla użytkowników systemu. Uczestnicy poznają możliwości systemu oraz jego najważniejsze funkcjonalności.
Szkolenia odbędą się 16, 18, 21 i 23 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w formule online za pośrednictwem platformy Teams. Zgłoszenia do udziału w szkoleniach należy wysyłać na jeden z adresów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ze wskazaniem preferowanego terminu.

Wdrożenie systemu

Wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Internetu Szerokopasmowego podzielono na kilka etapów.

Do 16 listopada 2022 r. system zostanie zasilony danymi pochodzącymi z inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych za 2021 rok, przekazanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Migracja danych przeprowadzona zostanie jednorazowo i obejmie dane o podmiocie umożliwiającym świadczenie usługi dostępu do internetu pod wskazanym adresem, lokalizacji punktu adresowego, medium, technologii dostępowej oraz maksymalnej oferowanej przepustowości.

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2207) system zostanie uruchomiony 1 grudnia 2022 roku. W pierwszej kolejności dostęp do SIDUSIS uzyskają podmioty zobowiązane do przekazania danych, które w dniach 1-31 grudnia 2022 r. po raz pierwszy przekażą szczegółowe informacje o punktach adresowych, w których istnieje możliwość świadczenia stacjonarnego internetu szerokopasmowego za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych, w tym informację o:

1) podmiocie dostarczającym usługę,
2) rodzaju usługi – detalicznej lub hurtowej,
3) maksymalnej przepustowości oferowanej usługi,
4) medium transmisyjnym infrastruktury telekomunikacyjnej,
5) danych kontaktowych osoby z którą można zawrzeć umowę,
6) adresie strony internetowej zawierającej ofertę z cennikiem.

Tym samym od 1 stycznia 2023 r. każdy będzie miał dostęp do w pełni aktualnych danych.

Właśnie aktualność danych jest jednym z założeń przyjętych przy tworzeniu SIDUSIS. W związku z tym obowiązek aktualizacji albo przekazania oświadczenia o aktualności dotychczas przekazanych informacji realizowany będzie:

  • do 10 dnia kolejnego miesiąca, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego – w przypadku podmiotu będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą lub umożliwiającego świadczenie za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu w mniej niż 50 000 punktach adresowych,
  • w każdy piątek, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy w drugi kolejny dzień roboczy – w przypadku podmiotu, który umożliwia świadczenie za pomocą stacjonarnych lub publicznych ruchomych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu w więcej niż 50 000 punktach adresowych.

Uwzględniając powyższy harmonogram, pierwsza aktualizacja danych przekazanych w grudniu nastąpi odpowiednio 9 stycznia 2023 r. dla podmiotów z większością ilością punktów adresowych i 10 stycznia 2023 r. dla mniejszych podmiotów.
Dostęp do SIDUSIS zapewniony jest poprzez stronę: www.internet.gov.pl.

Pełna funkcjonalność

SIDUSIS osiągnie pełnię zakładanej funkcjonalności od 1 czerwca 2023 r. Poza prezentacją aktualnych informacji o możliwości skorzystania z usług internetu szerokopasmowego w danym budynku system umożliwi sprawdzenie, czy w danej okolicy operatorzy mają plany inwestycyjne finansowane ze środków publicznych lub finansowane w ciągu kolejnych 3 lat ze środków prywatnych. Dla podmiotów zobowiązanych do zasilania SIDUSIS danymi oznacza to obowiązek sprawozdawania również planów inwestycyjnych, ale tylko tych finansowanych ze środków prywatnych, do 10. dnia kolejnego miesiąca, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego informację o planach inwestycyjnych.
Trzeba jednocześnie pamiętać, że przekazywane informacje o podmiocie planującym lub realizującym inwestycję, a także dane kontaktowe jego przedstawiciela stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług w danym punkcie jest dłuższy niż 6 miesięcy.

Koordynatorzy Szerokopasmowi

System to także narzędzie wspierające działalność Koordynatorów Szerokopasmowych, czyli osób które będą mogły wyznaczyć gminy i powiaty w ramach swojej struktury organizacyjnej. Zadaniem Koordynatora będzie koordynacja ewentualnej współpracy inwestora z jednostkami samorządowymi, wsparcie dla operatorów w kontaktach z urzędem i szybkie procedowanie ewentualnych decyzji. Będzie on także budować świadomość i akceptację mieszkańców dla realizowanych lub planowanych inwestycji.

Źródło: KPRM

Pt., 11 Lst. 2022 0 Komentarzy
Ewelina Kocemba
redaktor Ewelina Kocemba