Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w planowaniu przestrzennym coraz bliżej parlamentu. MRiT o ustawie na sejmowej podkomisji

Zmiany w planowaniu przestrzennym coraz bliżej parlamentu. MRiT o ustawie na sejmowej podkomisji fotolia.pl

3 listopada br. na sejmowej podkomisji do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej minister Piotr Uściński przedstawił informację na temat projektów nowych rozwiązań w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii wskazał, że za kilka tygodni zakończą się prace rządowe nad nowelizacją ustawy i trafi ona do Sejmu.

Projekt znajduje się na etapie legislacji rządowej, a jego celem jest poprawa ładu przestrzennego kraju – stwierdził minister Uściński.

Prezentując główne założenia nowelizacji, MRiT wskazał na: wprowadzenie planu ogólnego gminy (ma zastąpić studium uwarunkowań), sprecyzowanie przesłanek wydawania decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego, uproszczenie procedur planistycznych.

Projektowana reforma ma docelowo zoptymalizować procedurę uchwalania aktów planistycznych. Proponowany plan ogólny gminy ma być aktem prawa miejscowego, obligatoryjnie uchwalanym dla terenu całej gminy. Postanowienia tego planu będą miały charakter wiążący dla planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Równocześnie nowelizacja uchyla przepisy regulujące studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Zatem polityka przestrzenna gminy ma być prowadzona na podstawie planu ogólnego.

Projektodawcy proponują również wprowadzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego. ZPI ma mieć formę szczególnego planu miejscowego, który będzie uchwalany przez radę gminy na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy urbanistycznej. Umowa ta ma z kolei określać zasady i warunki realizacji inwestycji oraz wzajemne zobowiązania stron.

Według założeń MRiT nowelizacja ustawy wejdzie w życie w I kwartale 2023 r.

Z retransmisją posiedzenia podkomisji można zapoznać się tutaj.

Niedz., 6 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak