Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bezprzedmiotowość postępowania dotyczącego nielegalnie wykonanych robót budowlanych

Bezprzedmiotowość postępowania dotyczącego nielegalnie wykonanych robót budowlanych fotolia.pl

O bezprzedmiotowości postępowania dotyczącego nielegalnie wykonanych robót może zadecydować usunięcie przez inwestora efektów budowlanych poprzez rozbiórkę obiektu budowlanego.

Jeżeli bowiem przestał istnieć obiekt budowlany, to organy nadzoru architektoniczno-budowlanego nie mają prawa wyciągać w stosunku do inwestora lub osoby wskazanej w art. 52 ustawy Prawo budowlane konsekwencji przewidzianych w tej ustawie (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r., II OSK 2725/15).

Bezprzedmiotowość postępowania może być pierwotna, gdy sprawa, która jest załatwiana, nie miała charakteru sprawy administracyjnej jeszcze przed datą wszczęcia postępowania, bądź następcza - jeżeli utraciła charakter sprawy administracyjnej w toku postępowania administracyjnego. Sprawa administracyjna traci taki charakter zarówno z przyczyn prawnych, jak też faktycznych.

Postępowanie może być bezprzedmiotowe z przyczyn prawnych - gdy okaże się, że nie ma normy prawnej udzielającej organowi administracji publicznej kompetencji do wydania decyzji administracyjnej, z przyczyn faktycznych - gdy okaże się, że nie ma okoliczności faktycznych uzasadniających według hipotezy normy prawnej kompetencję organu administracji publicznej do wydania decyzji administracyjnej.

Stan faktyczny powołanej sprawy i dokonane przez Sąd ustalenia nie dawały podstaw do wydania jakiegokolwiek z rozstrzygnięć o których mowa w art. 48 i nast. ustawy Prawo budowlane. Nie można bowiem poddać ocenie zgodności z przepisami prawa budowlanego obiektu, który nie istnieje. Skoro nie ma już obiektu, w którym miały być samowolnie wykonane zmiany, to postępowanie w sprawie tych zmian nie ma przedmiotu.

 Źródło: CBOSA

Sob., 28 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka