Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Plan informatyzacji procedur udzielania zamówień publicznych w Polsce

Plan informatyzacji procedur udzielania zamówień publicznych w Polsce fotolia.pl

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał projekt Planu informatyzacji procedur udzielania zamówień publicznych do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Projekt Planu informatyzacji procedur udzielania zamówień publicznych w Polsce stanowi realizację projektowanej Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności" i w pełni wpisuje się w zadania wskazane w części strategii „Polska Cyfrowa", które zmierzają do usprawniania procesu tworzenia infrastruktury cyfrowej oraz wykorzystania potencjału technologii cyfrowych. Realizacja projektu Planu zapewni realizację polityk administracji publicznej oraz realizację podstawowych celów systemu zamówień publicznych: niedyskryminującego dostępu wykonawców do zamówień publicznych, efektywnego wydatkowania środków oraz przejrzystości wydatkowania środków ograniczającej ryzyko korupcji.

Projekt Planu informatyzacji procedur udzielania zamówień publicznych w Polsce przedstawia program i zadania mające na celu całkowite zastąpienie formy pisemnej, która obecnie dominuje w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanych i przeprowadzanych przez polskich zamawiających - formą elektroniczną.

Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych to nie tylko zmiana formy i posługiwanie się środkami elektronicznymi w procesie udzielania zamówień publicznych lecz przede wszystkim stworzenie systemu informatycznego umożliwiającego kompleksową organizację całego procesu udzielania zamówienia w środowisku informatycznym, zapewniającym pełną obsługę wszystkich czynności dokonywanych w postępowaniu.

Wprowadzenie systemu informatycznego przedstawionego w projekcie Planu informatyzacji procedur udzielania zamówień publicznych w Polsce jest środkiem przynoszącym wiele korzyści dla systemu zamówień publicznych oraz zapewniającym realizację podstawowych celów tego systemu, tj. większego dostępu wykonawców do zamówień publicznych oraz efektywnego i przejrzystego wydatkowania środków. Wśród korzyści systemu należy wymienić m.in. (1) przyspieszenie i uproszczenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, (2) zmniejszenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, (3) ograniczenie wymagań i kosztów związanych z ubieganiem się przez wykonawców o zamówienia publiczne, (4) zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności procedur udzielania zamówień, (5) szeroki dostęp wykonawców, w tym MSP, do rynku zamówień publicznych, (6) stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz nowych technologii.

Wdrożenie Planu informatyzacji procedur udzielania zamówień publicznych w Polsce powinno się także przyczynić do powstania oszczędności w wysokości przekraczającej 10% środków publicznych wydatkowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, co według wielkości rynku zamówień publicznych w 2011 r. oznaczałoby oszczędności na poziomie co najmniej 14,1 mld złotych.

Projekt Planu informatyzacji procedur udzielania zamówień publicznych w Polsce został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych

Śr., 19 Wrz. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka