Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów a modernizacja EGiB – wyrok NSA

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów a modernizacja EGiB – wyrok NSA fotolia.pl

Naczelny Sąd Administracyjny, na kanwie jednej z ostatnio rozpatrywanych spraw wypowiedział się na temat tego, czy w każdym postępowaniu modernizacyjnym należy przeprowadzić gleboznawczą klasyfikację z urzędu? Odpowiedź NSA była negatywna. Dlaczego?

Sąd uzasadniając swój pogląd wskazał, że § 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawiera w punktach od 1 do 6 zamknięty katalog przesłanek obligujących organ do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania klasyfikacyjnego z urzędu. Z racji przedmiotu omawianej sprawy istotne znaczenie miał § 4 pkt 4, zgodnie z którym z urzędu klasyfikację przeprowadza się: na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji. Z powyższego przepisu wynika zdaniem NSA, że klasyfikacja gruntów z urzędu przeprowadzana jest na tych gruntach, które zostały objęte postępowaniem modernizacyjnym, w ramach którego doszło do zmiany użytku gruntowego na gruntach podlegających klasyfikacji. Inaczej ujmując: nie w każdym postępowaniu modernizacyjnym powstaje obowiązek przeprowadzenia z urzędu klasyfikacji gruntów; obowiązek powstaje wówczas gdy w ramach modernizacji zmieniony został użytek gruntowy, a jest to tego rodzaju użytek gruntowy, który jest objęty obowiązkiem gleboznawczej klasyfikacji – orzekł NSA. Co za tym idzie, w ocenie Sądu jeżeli w postępowaniu modernizacyjnym użytek gruntowy nie był zmieniany, wówczas nie powstaje obowiązek przeprowadzenia z urzędu klasyfikacji gruntów. Ten brak podstaw prawnych do prowadzenia z urzędu postępowania klasyfikacyjnego jest według NSA niezależny również od takiej okoliczności jak ta, że klasa bonitacyjna ustalona dla tego niezmienionego użytku gruntowego mogła na przestrzeni czasu ulec zmianie. W takiej sytuacji zmiana klasyfikacji gruntów i ustalenie innej klasy bonitacyjnej może nastąpić w postępowaniu klasyfikacyjnym wszczętym na wniosek strony – stwierdził Naczelny Sąd.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2021 r., I OSK 4338/18

Źródło: CBOSA

Śr., 17 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel