Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o regulaminie dostarczania wody

WSA o regulaminie dostarczania wody fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku – na skutek skargi Prokuratora Rejonowego – stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy”. Jakie argumenty przeważyły za taką oceną Sądu?

Z treści § 3 pkt 2 i 4 Regulaminu wynikało, że Rada określiła obowiązek zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania ścieków, w § 3 pkt 1 regulaminu określiła minimalną ilość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków (§ 4 pkt 1) oraz ciśnienie wody (§ 3 pkt 3). Tymczasem – jak stwierdził WSA – sposób rozumienia określenia „minimalny poziom usług w zakresie dostarczania wody” wypracowało orzecznictwo, wskazując, że chodzi co najmniej o wskazanie minimalnego ciśnienia wody, jej jakości, ciągłości dostaw i sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług, jak również minimalnej ilości dostarczanej wody. Według Sądu obowiązku wskazania minimalnego poziomu świadczonych usług przez przedsiębiorstwo nie wypełnia natomiast odesłanie w tym zakresie do nieostrego pojęcia „należytej jakości dostarczanej wody”. Brak zawarcia w regulaminie pełnego określenia minimalnego poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, takich jak co najmniej minimalna jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, prowadzi do stwierdzenia, że zaskarżona uchwała nie zawiera elementu obligatoryjnego wynikającego z dyspozycji art. 19 ust. 5 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę – stwierdził WSA.

WSA zwrócił też uwagę na niezgodność z prawem Rozdziału 8 Regulaminu zatytułowanego „Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków”. Jak trafnie w ocenie Sądu zauważył Prokurator, Rada Gminy istotnie naruszyła art. 19 ust. 2 pkt 7 ustawy poprzez brak faktycznego określenia w Rozdziale 8 Regulaminu sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków. Dyspozycji tej nie wyczerpywał bowiem według Sądu § 14 Regulaminu, określający sytuacje, w których dopuszcza się możliwość ograniczenia lub wstrzymania świadczenia usług. Zdaniem WSA, stosownie do powołanego przepisu ustawy, Regulamin powinien określać sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług, a więc to, jak ma się zachować przedsiębiorstwo w sytuacji, gdy dojdzie już do odcięcia, ograniczenia lub obniżenia jakości świadczonych usług, w szczególności parametrów dostarczanej wody, a nie określenie tego, jakie okoliczności uprawniają przedsiębiorstwo do wprowadzenia takiego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 lipca 2021 r., II SA/Bk 460/21

Źródło: CBOSA

Śr., 18 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel