Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Zmiany w klasyfikacji budżetowej fotolia.pl

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia proponuje się:

  • zmianę objaśnień do rozdziału „75867 Krajowy Plan Odbudowy” w celu umożliwienia klasyfikowania w nim również dochodów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju S. A. przeznaczonych na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak również zmianę dotyczącą czwartej cyfry 7 w załącznikach 3 i 4 do rozporządzenia, tak by mogła ona służyć do klasyfikacji środków z PFR S. A. w jednostkach samorządu terytorialnego;
  • zarówno po stronie dochodowej, jak również i wydatkowej utworzenie nowych rozdziałów: „80108 Szkoły podstawowe dla dorosłych”, „80118 Branżowe szkoły II stopnia”, „80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych” oraz zmianę nazwy rozdziału 80117 na „80117 Branżowe szkoły I stopnia”;
  • zmianę nazwy rozdziału 85205 na „85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” wraz z objaśnieniami;
  • utworzenie nowego rozdziału „85518 Świadczenie wspierające”;
  • doprecyzowanie objaśnień do paragrafu "062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości" w załączniku nr 3 w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego;
  • wyodrębnienie paragrafów wydatkowych dla środków przekazywanych do funduszy prowadzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (dodanie paragrafu 215) oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zmiana brzmienia paragrafu 668) w celu ujednolicenia sposobu klasyfikowania środków przekazywanych do wszystkich tych funduszy;
  • zmianę nazwy paragrafu 285 w związku z wprowadzoną możliwością przekazania kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego podmiotowi uprawnionemu;
  • dodanie paragrafu 312 obejmującego środki na wypłaty tzw. trzynastej i czternastej emerytury w związku z przejęciem finansowania tych świadczeń przez budżet państwa;
  • podział paragrafu 637 obejmującego wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w celu rozróżnienia środków wydatkowanych przez jednostki oraz tych przekazywanych do innych jednostek: z sektora finansów publicznych i spoza niego (zmiana nazwy paragrafu 637 oraz dodanie paragrafów 673 i 674); w analogiczny sposób dokonano również podziału wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zmiana nazwy paragrafu 610 i dodanie paragrafów 675 oraz 676);
  • dodanie paragrafu przychodów „954 Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych” w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji do rozszerzonego katalogu źródeł finansowania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl 

 

 

Czw., 30 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel