Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wieloletnia dotacja celowa dla innej JST. RIO wyjaśnia

Wieloletnia dotacja celowa dla innej JST. RIO wyjaśnia fotolia.pl

Czy dopuszczalne jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej innej „jednostce samorządowej” na okres dłuższy niż rok budżetowy (np. na 5 lub 10 lat) i zawarcie na tej podstawie wieloletniej umowy?

Na takie pytanie prezydenta miasta odpowiedziała RIO we Wrocławiu, która po pierwsze wskazała, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (usg) gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym finansowej. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt, któremu przysługuje wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy (art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 usg). Podstawą udzielenia pomocy jest odrębna uchwała organu stanowiącego JST, podejmowana w roku budżetowym, w którym pomoc jest udzielana (art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych).

Z kolei budżet JST jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki uchwalanym na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy (art. 211 ufp).

Zdaniem RIO udzielenie pomocy innej JST powinno co do zasady nastąpić na podstawie uchwały budżetowej obowiązującej w roku udzielenia pomocy.

Czy wyklucza to „wieloletnią pomoc”? Otóż w ocenie Izby możliwe jest ujęcie pomocy finansowej udzielanej innym JST, jako przedsięwzięcia, w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na podstawie odrębnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy w okresie dłuższym niż rok budżetowy (art. 220 ust. 1 w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 i w zw. z art. 226 ufp).

W takim przypadku podstawą do zawarcia umowy w sprawie udzielenia pomocy wieloletniej może być upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięć określonych w WPF, udzielone przez organ stanowiący JST.

RIO przypomniała również, że w przypadku wieloletniej pomocy dotacja udzielona (wypłacona) w danym roku budżetowym podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych określonych w art. 250-252 w zw. z art. 126 ufp.

Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 02.01.2024 r., znak: P.WR.54.58.2023

Źródło: bip.wroclaw.rio.gov.pl 

Pt., 26 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak