Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wspólna obsługa bankowa jednostki samorządu terytorialnego i oddzielnej jednostki z osobowością prawną? Zdaniem RIO to niewłaściwe

Wspólna obsługa bankowa jednostki samorządu terytorialnego i oddzielnej jednostki z osobowością prawną? Zdaniem RIO to niewłaściwe fotolia.pl

Obsługa bankowa gminy nie powinna obejmować jednocześnie obsługi bankowej jednostek organizacyjnych z własną osobowością prawną – tak wynika z wystąpienia pokontrolnego regionalnej izby obrachunkowej w Poznaniu.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do wójta jednej z wielkopolskich gmin stwierdziła nieprawidłowość polegającą na zawarciu przez gminę umowy o kompleksową obsługę bankową budżetu gminy wraz z podległymi jej jednostkami, w której uwzględniona została Gminna Biblioteka Publiczna, będąca samorządową instytucją kultury i posiadającą osobowość prawną.

Zdaniem kontrolerów stanowi to naruszenie art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Oznacza to, według Izby, że zawarta umowa może obejmować obsługę wyłącznie budżetu samej jednostki samorządu, a nie jej jednostek, które mają oddzielną osobowość prawną.

Tymczasem, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, to dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. Obejmuje to więc też zawieranie umów o prowadzenie obsługi bankowej budżetu takiej jednostki.

Dlatego jako rekomendację dla gminy wskazano, żeby nie obejmować samorządowych instytucji kultury umową bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Opracowano na podstawie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 października 2023 r., znak WK-0911/21/2023 (data publikacji w BIP RIO w Poznaniu 31.10.2023).

Czw., 9 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński