Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków fotolia.pl

Jeszcze tylko do 18 sierpnia br. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę:

  • jednostkę samorządu terytorialnego,
  • związek jednostek samorządu terytorialnego,
  • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
  • samorządową jednostkę organizacyjną,
  • partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące projekty:

  1. wpisujące się w obszary zidentyfikowane w dokumencie „Plan Działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz
  2. budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o zasoby wodne (zbiorniki i cieki wodne) wraz z otoczeniem;
  3. zakup wyposażenia i sprzętu związanego z zagospodarowaniem zbiorników i cieków wodnych (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 1 oraz ich otoczenia.

Dodatkowo, jako część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, możliwe będzie dofinansowanie wydatków związanych z infrastrukturą techniczną, w tym m.in. infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, drogami wewnętrznymi i parkingami, o ile jest niezbędne do osiągnięcia celu projektu. Wydatki te powinny stanowić mniejszą część wydatków kwalifikowanych w projekcie.
Nie będą uznane za kwalifikowalne wydatki z zakresu infrastruktury sportowej tj. hale sportowe, sale gimnastyczne, lodowiska, kryte baseny oraz inwestycje dotyczące bazy noclegowej i parków rozrywki (z wyłączeniem kempingów i pól namiotowych/biwakowych).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.
Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być mniejsza niż 2 mln zł i nie może przekraczać kwoty 15 mln zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 062 792,25 zł.

Źródło: Serwis RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sob., 6 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba