Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rusza konkurs Nowego Europejskiego Bauhausu dla inicjatyw lokalnych

Rusza konkurs Nowego Europejskiego Bauhausu dla inicjatyw lokalnych fotolia.pl

Celem konkursu jest uhonorowanie i wspieranie inspirujących projektów transformacyjnych, ukierunkowanych lokalnie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Projekty, które zostaną wybrane w tym konkursie, wspierać będą trzy uzupełniające się wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) w życiu codziennym, przestrzeniach mieszkalnych i doświadczeniach:

  • Zrównoważony rozwój – wsparcie celów klimatycznych, cyrkulacji, zero zanieczyszczeń i bioróżnorodności;
  • Estetyka – podniesienie jakości doświadczenia i stylu;
  • Integracja – promowanie różnorodności, dostępności i przystępności cenowej.

W szczególności autorzy konkursu chcą promować projekty prowadzone przez lokalne władze publiczne i przyczyniające się do Nowego Europejskiego Bauhausu w następujących czterech obszarach działania:

  1. Renowacja istniejących budynków i przestrzeni publicznych w duchu cyrkularności i neutralności węglowej;
  2. Zachowanie i transformacja dziedzictwa kulturowego;
  3. Adaptacja i przekształcenie budynków na niedrogie rozwiązania mieszkaniowe;
  4. Rewitalizacja przestrzeni miejskich lub wiejskich.

Konkurs jest finansowany przez UE za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej i realizowany we współpracy z Ramboll Management Consulting.

Program obejmuje:

  • Ocenę potrzeb: eksperci dokonają oceny konkretnych potrzeb przewidywanego nowego projektu NEB i opracują plany pomocy technicznej z dostosowanym wsparciem.
  • Usługi wsparcia: eksperci zapewnią wsparcie w realizacji projektów, zaangażowania interesariuszy (np. mapowanie interesariuszy, zaangażowanie obywateli) oraz doradztwo techniczne (np. oszacowanie kosztów, strategie finansowania, porady prawne), zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami;
  • Mapę drogową wdrażania: eksperci będą wspierać beneficjentów w inkubacji projektu w kierunku opracowania szczegółowej mapy drogowej, która poprowadzi i umożliwi wdrożenie ich pomysłu.

Kto może się zgłosić?

Projekty mogą zgłaszać szczególnie małe miasta i gminy średniej wielkości. Z tego powodu zaproszenie skierowane jest do władz jednostek samorządu terytorialnego poniżej progu 100 000 mieszkańców.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 maja 2022, godzina 17:00 CEST.

Nowy Europejski Bauhaus jest inicjatywą zaproponowaną przez Ursulę von der Leyen – przewodniczącą Komisji Europejskiej. Inicjatywa ta nawiązuje do idei Bauhausu, która rozwinęła się okresie przedwojennym w Niemczech. Bauhaus promował nowoczesne podejście do sztuki i architektury oparte na połączeniu nowoczesności, funkcjonalności i estetyki, a także poprzez taką sztukę i architekturę - otwartość, dyskusję i wymianę poglądów. Idea Bauhausu rozprzestrzeniła się po całym świecie, mimo że jej rozwój w Niemczech został zahamowany przez nazistów. Celem Nowego Europejskiego Bauhausu jest przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki związanych z budownictwem, aby zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do nowoczesnych, estetycznych rozwiązań i produktów, które opierają się na obiegu zamkniętym i są mniej emisyjne.

New European Bauhaus (NEB) jest przedsięwzięciem ekologiczno-gospodarczo-kulturalnym, który ma za zadanie integrować naukę, technologię, kulturę oraz sztukę, pozwalając naukowcom znaleźć rozwiązanie problemów identyfikowanych przez obywateli i społeczeństwa. Nowy Europejski Bauhaus wpisuje się w dążenie do neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r. oraz budowanie gospodarki obiegu zamkniętego.

Czw., 12 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska