Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

500 mln zł na wdrożenie modelu "Edukacja dla wszystkich"

500 mln zł na wdrożenie modelu fotolia.pl

Podczas jednego z posiedzeń sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, które odbyło się 8 czerwca br. przedstawiona została informacja Ministra Edukacji i Nauki na temat propozycji wdrożenia rozwiązań opisanych w dokumencie „Edukacja dla wszystkich”.

Informację przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Marzena Machałek.

Jak wskazała Pani Minister rozwiązania zaprojektowane w dokumencie mają służyć budowaniu potencjału przedszkoli i szkół, aby zapewniały warunki do integralnego rozwoju oraz autentycznego uczestnictwa i włączenia społecznego wszystkich dzieci i uczniów. Podkreśliła, że obecnej ok. 70% rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego decyduje się, by ich dziecko uczęszczało do placówki ogólnodostępnej, a nie specjalnej. Model, który ma posłużyć za bazę do przygotowania zmian legislacyjnych, zakłada między innymi wdrożenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin, utworzenie Centrum Dziecka i Rodziny oraz specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą.

Pani Minister wskazała, że na poziomie centralnym zostanie opracowana „Strategia na rzecz podniesienia jakości kształcenia wszystkich osób uczących się”, która uwzględni działania służące poprawie dostępności procesu nauczania-uczenia się we wszystkich jego zakresach i na wszystkich poziomach kształcenia.

Na wdrożenie modelu edukacji dla wszystkich mają zostać przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 500 mln zł.

Posłowie dyskutowali o tym jaką rolę miałyby odgrywać w edukacji włączającej organy prowadzące placówki oświatowe, o podziale kompetencji między Centrum Dziecka i Rodziny, a dotychczas istniejącymi placówkami pedagogiczno-psychologicznymi oraz o przebiegu konsultacji ze środowiskami nauczycielskimi. 

Czw., 10 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka