Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dofinansowanie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami

Dofinansowanie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami fotolia.pl

Od 7 do 14 czerwca br. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, Osi VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. Podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej,
 2. Podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne,
 3. Podmioty ekonomii społecznej,
 4. Organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 1. Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.:
  • wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej, zgodnie ze standardem DDOM wypracowanym w ramach POWER i przyjętym w formie uchwały przez Komitet Sterujący lub innych form opieki,
  • wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych,
  • wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki domowej,
  • zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
  • teleopieki medycznej,
  • zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu,
  • podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych.
 2. Rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, w tym:
  • rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna,
  • zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania,
  • wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki medycznej.

W ramach naboru przyjmowane będą tylko i wyłącznie tzw. „małe” projekty, o wartości dofinansowania nie większej niż 100 tys. EURO. Rozliczenie kosztów bezpośrednich musi nastąpić na podstawie kwot ryczałtowych określanych przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 94,5% - w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Opolski

Pt., 14 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba