Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie modernizacji infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii

Wsparcie modernizacji infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii fotolia.pl

Od 30 kwietnia do 21 maja br. jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie można otrzymać na następując typy projektów:

  • budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
  • budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii).

Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów:

  • w zakresie energii wodnej – do 5 MWe(włącznie),
  • w zakresie energii wiatrowej – do 5 MWe (włącznie),
  • w zakresie energii słonecznej – do 2 MWe/MWth (włącznie),
  • w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie),
  • w zakresie energii biogazu – do 1 MWe (włącznie),
  • w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie).


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 109 064,22 EUR, tj. 14 028 719,57 PLN, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RPO Województwa Łódzkiego

Czw., 1 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba