Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe PZP a przygotowanie projektów PPP

Nowe PZP a przygotowanie projektów PPP fotolia.pl

Departament PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował wyjaśnienia dotyczące dwóch kwestii dotyczących przygotowania projektów PPP, a związanych z nowym Prawem zamówień publicznych, tj.: analizy potrzeb i wymagań (art. 83 PZP) oraz wstępnych konsultacji rynkowych (art. 84 PZP). Poniżej publikujemy najważniejsze fragmenty tych wyjaśnień.

Analiza potrzeb i wymagań w projekcie PPP

Przyglądając się poszczególnym obligatoryjnym elementom analizy potrzeb i wymagań Ministerstwo stwierdza, że:

  • analiza możliwości zaspokojenia potrzeb w ramach zasobów własnych (art. 83 ust. 2 pkt 1 PZP) oraz alternatywnych środków zaspokojenia potrzeb (art. 83 ust. 2 pkt 2 lit. a) PZP dokonywana jest na wstępnym etapie przygotowania projektu (identyfikacji Projektu PPP) oraz następnie w analizach technicznych, finansowej i analizie value for money w ramach Oceny Efektywności;
  • analiza dostępnych środków finansowych na sfinansowanie zamówienia, w tym środków własnych (art. 83 ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a PZP) oraz wartości zamówienia dla każdego z możliwych wariantów jego realizacji (art. 83 ust. 3 pkt 1 PZP) – zawierać się będzie w analizie ekonomiczno-finansowej i analizie value for money sporządzanych w ramach Oceny Efektywności;
  • analiza możliwych wariantów realizacji zamówienia (art. 83 ust. 2 pkt 2 lit. b PZP), oraz możliwość jego podzielenia na części (art. 83 ust. 3 pkt 2 PZP) i uwzględnienia aspektów środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia (art. 83 ust. 3 pkt 4 PZP) – zawierać się będzie w analizie technicznej sporządzanej w ramach Oceny Efektywności;
  • analiza możliwości uwzględnienia aspektów społecznych zamówienia (art. 83 ust. 3 pkt 4 PZP) zawierać się będzie w analizie jakościowej w toku analizy value for money w ramach Oceny Efektywności;
  • określenie trybu realizacji zamówienia (art. 83 ust. 3 pkt 3 PZP) – zawierać się będzie w analizie prawnej sporządzanej w ramach Oceny Efektywności;
  • analiza ryzyk związanych z postępowaniem i udzieleniem zamówienia (art. 83 ust. 3 pkt 5 PZP) zawierać się będzie w analizie ryzyk sporządzanej w ramach Oceny Efektywności.

W konsekwencji zdaniem resortu analiza potrzeb i wymagań nie musi być odrębnym dokumentem – wystarczające jest uwzględnienie w ramach Oceny Efektywności wszystkich wymaganych przez art. 83 ust. 2 i 3 PZP elementów.

Wstępne konsultacje rynkowe

Zmiana wprowadzona w art. 84 PZP dotyczy wprowadzenia nowej instytucji wstępnych konsultacji rynkowych. Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie zamieszczana jest obligatoryjnie na stronie internetowej Zamawiającego (art. 84 ust. 2 PZP). Prowadząc konsultacje rynkowe, Zamawiający może w szczególności korzystać z doradztwa ekspertów, władzy publicznej lub wykonawców. Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu postępowania, pod warunkiem że nie powoduje to zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości. Zamawiający (Podmiot Publiczny) – w przypadku postępowania wszczynanego zgodnie z PZP – zamieszcza informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 84 ust. 4 PZP).

Zasady dotyczące wstępnych konsultacji rynkowych są dostosowane do etapu badania/testowania rynku w toku przygotowania Projektu PPP. Ze względu na niepewną na wstępnym etapie podstawę proceduralną wyboru Partnera Prywatnego do realizacji umowy PPP, Ministerstwo rekomenduje zastosowanie art. 84 PZP do czynności związanych z badaniem rynku.

Źródło: www.ppp.gov.pl

Pt., 19 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel