Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pieniądze na rekultywację terenów zdegradowanych

Pieniądze na rekultywację terenów zdegradowanych fotolia.pl

Od 22 maja do 14 lipca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski m.in. samorządów i ich związków o dofinansowanie projektów rekultywacji i remediacji terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych. Poziom dofinansowanie wynosi 85 proc. wydatków kwalifikowanych do refundacji w ramach działania 2.5 programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na grudzień br.

100 mln zł dla miast średnich

Pula konkursu opiewa na 200 mln zł. Ale połowa tej kwoty przeznaczona będzie dla miast średnich, z tego 50 mln zł wyłącznie dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W przypadku dużego zainteresowania alokacja ta może zostać zwiększona o część ogólną dla miast średnich lub z pozostałej puli konkursu, czyli dla miast dużych, jeśli nie wykorzystają one pieniędzy.

Na jakie projekty dofinansowanie?

Projekty rekultywacyjne mają być realizowane na terenie miast (np. parki miejskie, zieleńce, komunalne lasy miejskie, całoroczne akweny z wodą nie konserwowaną chemicznie, przyrodnicze ścieżki edukacyjne; komunalne geoparki (związane z dziedzictwem geologicznym) oraz w obszarach funkcjonalnych miast, w tym na terenach poprzemysłowych, powojskowych, pogórniczych.

Dofinansowaniem objąć może również działania prowadzące do poprawy bądź przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych akwenów w miastach, jednak wymóg zachowania celu środowiskowego wyklucza zmianę przy tej okazji ich pierwotnego naturalnego charakteru brzegów i dna na sztuczny (np. betonowy lub kamienny). Finansowanie może obejmować docelowe zagospodarowanie terenu, w szczególności nasadzenia i utworzenie całorocznych akwenów. Minimum 70 proc. powierzchni po zakończeniu realizacji projektu musi być terenem biologicznie czynnym.

W przypadku kompleksowego projektu dopuszczalne jest sfinansowanie następujących elementów dodatkowych: infrastruktury dla udostępniania zieleni oraz infrastruktury sportowej (np. ścieżek, ławeczek, koszy na śmieci, infrastruktury oświetleniowej, ciągów pieszo-rowerowych, komunalnych ogólnie dostępnych boisk pokrytych trawą, komunalnych siłowni plenerowych na gruncie nieuszczelnionym, ścieżek rowerowych) oraz działań wynikających z mocy prawa dla usunięcia lub naprawy innych cech lub elementów szkodliwych dla ludzi i środowiska (np. drobnych ilości odpadów, niewypałów, substancji promieniotwórczych, jakie nie mieszczą się w prawnym pojęciu remediacji). Wartość łączna ww. elementów nie może wynieść więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Dofinansowanie tego typu przedsięwzięć będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy obecny właściciel gruntu nie jest odpowiedzialny za powstanie zanieczyszczenia lub degradację środowiska. Jeśli na obszarze objętym działaniami rekultywacyjnymi będą występowały grunty zanieczyszczone, obowiązkowym elementem projektu będzie ich remediacja.

Preferowane będą projekty, których realizacja będzie wynikać z gminnych programów ochrony środowiska lub programów rewitalizacji.

Zainteresowanym polecamy lekturę dokumentacji konkursowej, którą można znaleźć tutaj.

Pon., 1 Mj. 2017 0 Komentarzy
Jarosław Komża
Redaktor Jarosław Komża