Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rząd o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Rząd o finansowaniu wspólnej polityki rolnej fotolia.pl

4 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Z komunikatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że zaproponowano rozwiązania umożliwiające przekazywanie z budżetu państwa środków na wyprzedzające finansowanie operacji szkoleniowych realizowanych przez szkoły rolnicze lub leśne w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” adresowane jest do jednostek naukowych i uczelni, publicznych podmiotów doradczych, tj. wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych i Centrum Doradztwa Rolniczego oraz jednostek samorządu terytorialnego lub organów administracji rządowej, prowadzących szkoły rolnicze lub leśne albo centra kształcenia ustawicznego bądź centra kształcenia praktycznego, a także do innych podmiotów prowadzących działalność szkoleniową.

Pomoc w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” kierowana jest do podmiotów wyłonionych w konkursach.

Przyjęcie rozwiązania, polegającego na wcześniejszym uruchomieniu środków budżetowych dla szkół rolniczych i leśnych, umożliwi wcześniejszą realizację projektów szkoleniowych. Natomiast unijna refundacja tych wydatków, poniesionych z budżetu krajowego, będzie stanowiła jego dochód.

Pomoc w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” jest realizowana przez:

  • wsparcie dla działań dotyczących kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

Pomoc udzielana jest na operacje szkoleniowe ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników lub właścicieli lasów w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej oraz leśnictwem.

Działania szkoleniowe obejmują w szczególności tematykę związaną z: zarządzaniem, technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, w tym produkcji ekologicznej, bezpieczeństwem pracy, marketingiem, rachunkowością, ubezpieczeniami w gospodarstwie, korzystaniem z instrumentów finansowych, ochroną środowiska i klimatem (w tym wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii), a także wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, spółdzielczością, tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów oraz skracaniem łańcucha żywnościowego.

Operacje szkoleniowe prowadzone są w formie kursów, szkoleń lub warsztatów.

  • wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Pomoc udzielana jest na demonstracje służące promowaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk przez umożliwienie rolnikom lub właścicielom lasów praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania w sektorach produkcji rolnej, leśnej lub przetwórstwie rolno-spożywczym. Projekty demonstracyjne dotyczą w szczególności technologii i organizacji produkcji, przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz rozwiązań związanych z ochroną środowiska i klimatem.

Operacje są realizowane przez organizowanie demonstracji, tj. praktycznych sesji szkoleniowych o charakterze szkoleniowym.

Nowe rozwiązania będą obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

Źródło: KPRM

Pt., 7 Kw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska