Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

RPO dla wojewodów? - odpowiedź Ministra Rozwoju

RPO dla wojewodów? - odpowiedź Ministra Rozwoju fotolia.pl

2 marca br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyło się spotkanie Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki (wraz z Wiceministrami), Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska (wraz z Wiceministrami), Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, marszałkowie województw, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Zebranych przywitał Minister Morawiecki, który na wstępie odniósł się do doniesień prasowych dot. przeniesienia kompetencji w zakresie gospodarowania środkami z RPO z marszałków województw na wojewodów. Minister zapewnił, że nie ma takich planów. Poinformował, że priorytetem resortu jest wyrównanie poziomu rozwoju (nie tylko cyfrowego) w skali całego kraju poprzez realizację odpowiedzialnie zaplanowanych działań. Jednym z tych działań jest digitalizacja.

Minister Anna Streżyńska zapowiedziała ponadto kontynuację idei linii współpracy pomiędzy rządem a jednostkami samorządu terytorialnego w procesie cyfryzacji. Przykładem tej współpracy mają być spotkania różnych zespołów i komisji skupiających również przedstawicieli samorządów.

W części merytorycznej spotkania omawiano dotychczasowe doświadczenia z realizacji 7 osi POIG, przedstawiono informację dotyczącą projektów zakończonych oraz projektów niefunkcjonujących. Podstawowymi wnioskami, jakie sformułowano w oparciu o doświadczenia wynikające z realizacji perspektywy 2007-13 to m.in.:

  • brak strategicznego podejścia do e- administracji (istnieje wiele systemów, które ze sobą nie współpracują),
  • niewystarczająca koordynacja między źródłami finansowania projektów e- administracji tj. POIG, POKL, RPO,
  • problemy z utrzymaniem projektów przez beneficjentów,
  • opóźnienia legislacyjne wpływające na opóźnienia w realizacji projektów,
  • długotrwałe procedury zamówień publicznych.

Minister Streżyńska zapewniła, że w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Cyfryzacji postara się doprowadzić do wyeliminowania ww. przeszkód i problemów. 

Sob., 5 Mrz. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka