Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich już obowiązkowa

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich już obowiązkowa fotolia.pl

Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 wprowadziła od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązek publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich przez beneficjentów POIiŚ 2014-2020, zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności.

Baza konkurencyjności jest systemem informatycznym, służącym realizacji zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Dzięki zasadzie konkurencyjności beneficjenci, na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, dokonają wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Będzie to możliwe dzięki dopuszczeniu jak najszerszego grona podmiotów, które mogłyby być zainteresowane realizacją poszczególnych zamówień.

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich jest dostępna pod następującym adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Sob., 2 St. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Barbara Łączna