Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Eurofundusze 2014-2020: 8 mld zł na pomoc i aktywizację bezrobotnych

Eurofundusze 2014-2020: 8 mld zł na pomoc i aktywizację bezrobotnych fotolia.pl
Powiatowe Urzędy Pracy mają do dyspozycji potężny zastrzyk pieniędzy z krajowego programu Wiedza Edukacja Rozwój na interwencję na lokalnym rynku pracy, wobec bezrobotnych do 29 roku życia.
 
Cała pierwsza oś priorytetowa programu, z alokacją ponad 2 mld euro, dedykowana jest temu wsparciu. Część pieniędzy pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego (1,5 mld), a część (0,5 mld) ze specjalnego funduszu, tzw. Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (piszemy o tym osobno - TUTAJ), z którego finansowana będzie pomoc do osób poniżej 25 roku życia. Większość pieniędzy (ponad 75 proc.) rozdysponowana zostanie drogą pozakonkursową, pozostała w projektach konkursowych. Instytucją pośredniczącą będą Wojewódzkie Urzędy Pracy. Beneficjentami głównie Powiatowe Urzędy Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy, ale nie tylko. Wsparcie ma być realizowane instrumentami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych.
 
W ramach dz. 1.1 zaplanowano projekty pozakonkursowe. Ich realizatorami będą Powiatowe Urzędy Pracy. Natomiast w ramach dz. 1.2 wdrażane będą projekty konkursowe. Tu katalog potencjalnych beneficjentów obejmuje: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego. Katalog przykładowych działań w obu działaniach jest taki sam: uzupełnianie kwalifikacji przez praktyki, staże, szkolenia; pokrycie kosztów dojazdu do pracy i znalezienia miejsca zamieszkania; dotacje dla zakładających własną działalność, doradztwo; pośrednictwo i doradztwo zawodowe; finansowanie zatrudnienia u pracodawcy, doposażenie stanowiska pracy. 
 
W ramach dz. 1.3 zaplanowano pomoc dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Tu realizowane będą projekty pozakonkursowe – przez OHP i przez resort pracy oraz projekty konkursowe. W tym drugim przypadku katalog potencjalnych beneficjentów oprócz już wcześniej wymienionych (w dz. 1.2) obejmuje: jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; młodzieżowe ośrodki wychowawcze; młodzieżowe ośrodki socjoterapii; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze; specjalne ośrodki wychowawcze; domy samotnej matki; Centralny Zarząd Służby Więziennej.
 
Komitet monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zaakceptował fiszki konkursowe i pozakonkursowe przedstawione przez poszczególne wojewódzkie urzędy pracy, które jeszcze w marcu uruchomiły nabory wniosków dla powiatowych urzędów pracy. Cześć z nich została rozstrzygnieta.
Sob., 30 Mj. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża