Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad postawy

Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad postawy fotolia.pl

Od 28 grudnia br. do 28 stycznia 2021 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach RPO WZ 2014-2020, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej, podmioty lecznicze wymienione w ustawie o działalności leczniczej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Dofinansowanie można otrzymać na wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz programów profilaktycznych, w tym dotyczących wad postawy poprzez realizację wsparcia m.in. w zakresie:

  • profilaktyki i korekcji wad postawy,
  • szkoleń dla personelu medycznego,
  • działań informacyjno-edukacyjnych dla uczniów i rodziców/opiekunów,
  • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego,
  • zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania usługi zdrowotnej i z powrotem,
  • zapewnienia opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projektu,
  • zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego Regionalnego Programu Zdrowotnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 001 912,60 zł.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Śr., 23 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba