Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Związek Powiatów Polskich na unijnej konferencji. Główny temat: COVID-19

Związek Powiatów Polskich na unijnej konferencji. Główny temat: COVID-19 fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich pozostaje aktywny na arenie międzynarodowej. 20 listopada 2020 roku odbyło się kolejna Konferencja CEPLI - pierwszej europejskiej konfederacji skupiającą krajowe stowarzyszenia reprezentujące 1167 Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego z sześciu krajów europejskich (Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Polski i Rumunii) oraz dwie europejskie sieci władz lokalnych szczebla pośredniego, Arco Latino i Partenalia.

Tematem konferencji była walka z kryzysem spowodowanym pandemią. Związek Powiatów Polskich reprezentował Prezes Zarządu ZPP Andrzej PŁONKA oraz Zastępca Dyrektora Biura – Grzegorz KUBALSKI.

Poza reprezentantami Polski, w konferencji wzięło udział wielu innych znamienitych samorządowców, takich jak Pan Manuel BALTAR (prezes Partenalii, prezes Diputación de Ourense, wiceprezes CEPLI - Hiszpania), Hauke JAGAU (prezydent Regionu Hanoweru, rzecznik Deutscher Landkreistag - Niemcy), Serge HUSTACHE (prezydent prowincji de Hainaut, przewodniczący APW - Belgia), Alin-Adrian NICA (przewodniczący rady okręgu Timis, członek Europejskiego Komitetu Regionów w latach 2007-2020 - Rumunia).

Polska na konferencji CEPLI

Patrząc w skali globalnej, zwalczenie pandemii jest uzależnione od działania organizacji międzynarodowych, rządów i firm farmaceutycznych. W zakresie skutecznego poradzenia sobie z nią wokół nas, decydujący głos mają władze szczebla pośredniego, gdyż terytorialna skala ich działania predestynuje je do takiej roli. One też w wielu krajach odpowiadają za szpitale i ważne elementy systemu zarządzania kryzysowego. Dzisiejsze zgromadzenie CEPLI jednoznacznie dowodzi tej tezy – mówił Prezes ZPP.

Grzegorz Kubalski podnosił kwestię dużej i ważnej roli powiatów w organizacji działań sanitarnych, na podstawie sytuacji sanepidów w Polsce.

W spotkaniu głos zabrał również Jan OLBRYCHT, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek komisji ds. budżetu Parlamentu Europejskiego, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego do spraw wieloletnich ram finansowych  (WRF/ MFF), który wskazał, że: „Szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa wymagają pilnej interwencji w zakresie wsparcia finansowego. Dlatego tak ważna jest rola Planu Naprawczego w zapobieganiu skutkom pandemii. Jakiekolwiek opóźnienie w przyjęciu pakietu naprawczego UE może mieć bardzo poważny wpływ na naprawę gospodarki w czasie kryzysu. Należy podkreślić, że środki na naprawę gospodarczą będą szczególnie potrzebne władzom lokalnym i regionalnym, które stoją na czele walki z pandemią ”.

Tekst tegorocznej rezolucji CEPLI można przeczytać poniżej:

Rezolucja CEPLI w sprawie COVID-19

Przy ponad 11 milionach zarażonych osób i ponad 276 000 zmarłych (źródło: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)) pandemia koronawirusa mocno uderzyła w Europę.

Obecnie mamy do czynienia z drugą falą infekcji i wiele krajów europejskich podejmuje zdecydowane działania w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzenianie się wirusa.

Ten kryzys sanitarny uwypuklił istotną rolę władz lokalnych szczebla pośredniego w świadczeniu usług publicznych jak najbliżej obywateli. Znajdują się one na czele walki z Covid-19 m.in zarządzając wszelkimi niezbędnymi środkami sanitarnymi, np. dotyczącymi kwarantanny czy identyfikacji i monitorowania osób zakażonych.

CEPLI, jako największa europejska konfederacja władz lokalnych szczebla pośredniego (1.167 powiatów, prowincji, departamentów i wszystkich innych władz lokalnych tego poziomu) w Unii Europejskiej, a także w świetle ich wielkiego europejskiego doświadczenia, my członkowie CEPLI:

 • zdajemy sobie sprawę, że instytucje europejskie nie były dostatecznie przygotowane na pandemię i jej konsekwencje na początku kryzysu.
 • wyrażamy także ubolewanie z powodu nieskoordynowanego zamykania granic przez państwa członkowskie UE w odniesieniu do Europejskich Praw Podstawowych Wolności.
 • jesteśmy przekonani, że skuteczną walkę z globalną pandemią można osiągnąć jedynie dzięki skoordynowanemu, wspólnemu europejskiemu podejściu i aktywnej solidarności. Obejmuje to transgraniczne zakwaterowanie pacjentów intensywnej terapii, wymianę niezbędnych materiałów sanitarnych, doświadczeń i wiedzy.
 • z zadowoleniem przyjmujemy porozumienie osiągnięte między Parlamentem, Komisją i Radą w sprawie przyjęcia pakietu UE nowej generacji oraz Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 w celu złagodzenia negatywnego wpływu kryzysu na gospodarkę europejską.
 • odnotowujemy, że pandemia Covid-19 wywołała radykalną zmianę w współczesnej organizacji miejsc pracy w zakresie cyfryzacji i rozwiązań dotyczących pracy zdalnej; oznacza to lepsze godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz pokazuje wielkie znaczenie istnienia kompleksowej infrastruktury sieci szerokopasmowych, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
 • uznajemy, że władze lokalne szczebla pośredniego stoją przed wielkimi wyzwaniami. Ze względu na bliskość obywateli wdrażają konkretne działania w terenie i współpracują z różnymi poziomami administracji.
 • jesteśmy przekonani, że przy obecnej drugiej fali pandemii Covid-19, lokalne i transgraniczne podejścia do zarządzania kryzysem będą w stanie zapewnić najlepsze rozwiązania, odpowiadające rzeczywistym potrzebom obywateli.
 • musimy pamiętać, że Europa bez władz szczebla lokalnego podstawowego, pośredniego i poziomu regionalnego to Europa bez swoich obywateli i struktur terytorialnych, to pusty projekt bez przyszłości.

Wzywamy państwa członkowskie UE i instytucje europejskie do:

 1. koordynacji działań w całej UE, zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego oraz zatrudnienia niezbędnego personelu medycznego dla władz lokalnych szczebla pośredniego i samorządów regionalnych, w celu skutecznego reagowania na kryzys Covid-19,
 2. zapewnienia Władzom Lokalnym Szczebla Pośredniego bezpośredniego dostępu do nowych możliwości finansowania w ramach Next Generation EU (Planu Odbudowy dla Europy po COVID 19), w celu powstrzymania ogromnych społeczno-ekonomicznych skutków kryzysu związanego z koronawirusem,
 3. przeznaczenia co najmniej 10% środków z Funduszu Spójności na lata 2021-2027 dla gmin i władz lokalnych szczebla pośredniego, ponieważ to one muszą przewodzić zarządzaniu zieloną, cyfrową i społeczną transformacją, której Europa potrzebuje dla swojej odbudowy,
 4. przekazania wszystkich „uprawnień interwencyjnych” do EFS+ dla wsparcia władz lokalnych, które realizują swoje kompetencje w zakresie integracji społecznej. Władze Lokalne Szczebla Pośredniego muszą być w pełni zaangażowane w jej wdrażanie, ponieważ bliskość do obywateli i terytoriów pozwala im na identyfikację rzeczywistych potrzeb na poziomie lokalnym. Przydzielone środki finansowe muszą być proporcjonalne do aktualnych potrzeb,
 5. zmniejszenia obciążenia biurokratycznego dostępu do wszystkich funduszy europejskich związanych z zarządzaniem kryzysowym, dotyczącym walki z koronawirusem,
 6. wspierania europejskich projektów solidarnościowych na wszystkich szczeblach lokalnych oraz rozpoczęcie dialogu z władzami lokalnymi szczebla pośredniego na temat najlepszych praktyk, wdrożonych w celu rozwiązania kryzysu Covid-19,
 7. wzmocnienia politycznej i instytucjonalnej roli Europejskiego Komitetu Regionów, jako opartego na Traktacie UE zgromadzenia politycznego władz szczebla lokalnego, pośredniego i regionalnego w celu zbliżenia UE do jej obywateli,
 8. przypisania istotnej roli Władzom Lokalnym Szczebla Pośredniego na Konferencji dla Przyszłości Europy i włączenia ich do przyszłych negocjacji w sprawie Systemu Opieki Zdrowotnej  UE.
Wt., 24 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka