Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

7 miliardów złotych na politykę społeczną

7 miliardów złotych na politykę społeczną fotolia.pl

Anita Czerwińska - wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej – podpisała porozumienie z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej powierzające MRiPS funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Efektem będzie wzmocnienie finansowe działań koordynowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak informuje MRiPS program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w perspektywie 2021-2027 opiewa na kwotę blisko 5 mld euro. Największa alokacja – 1,62 mld euro – przypadła właśnie Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej żłobków
Dostęp do miejsc opieki w dużym stopniu warunkuje aktywność zawodową kobiet. Może też przyczynić się do dłuższej aktywności zawodowej kobiet 50+, które podejmując się opieki nad wnukami rezygnują z pracy. Dlatego ponad połowa alokacji, którą dysponuje MRiPS (tj. ok. 3,7 mld zł) zostanie przeznaczona na poprawę dostępu do miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Ekonomia społeczna
Obszar priorytetowy to projekty koordynacyjne Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, które pozwolą na usprawnienie koordynacji polityki społecznej w obszarze włączenia społecznego i ekonomii społecznej pomiędzy poziomem krajowym a regionalnym. Dzięki dodatkowym środkom finansowym zwiększy się dostępność do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej.

Deinstytucjonalizacja
Dzięki środkom z EFS+ wzmocniony zostanie również obszar związany z pomocą społeczną, w tym procesy dotyczące deinstytucjonalizacji usług społecznych, poprzez podnoszenie kompetencji pracowników instytucji pomocy społecznej na poziomie regionu, jak również podejmowanie działań związanych z promocją zawodów pomocowych, tak ważnych z punktu widzenia samych pracowników socjalnych, jak i odbiorców tego wsparcia.

Integracja cudzoziemców
Działania w programie FERS, za które odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, odpowiadają również na wyzwania w zakresie integracji cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, w związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Planowane są w tym zakresie działania podnoszące poziom usług instytucji rynku pracy, w tym utworzenie i modernizację systemu obsługi cudzoziemców w publicznych służbach zatrudnienia.

Dostępność
Zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami ma znaczenie dla gospodarki i dla nich samych – środki zostaną przeznaczone na budowie relacji społecznych i zapobiegnie izolacji. Na dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami otrzymano blisko 2 mld zł.

Źródło: MRiPS

Czw., 12 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła