Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dochód w ustawie o pomocy społecznej - wynagrodzenie kuratora

Dochód w ustawie o pomocy społecznej - wynagrodzenie kuratora fotolia.pl

Wynagrodzenie należne kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej stanowi dochód w świetle art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku.

Sąd wskazał, że art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej stanowi zamknięty katalog świadczeń, których do dochodu się nie wlicza a to oznacza, że wyłącznia wskazane w tym przepisie źródła przychodu nie są uwzględniane przy obliczaniu dochodu na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej. W katalogu włączeń nie znajduje się dochód uzyskiwany z tytułu wynagrodzenia należnego kuratorowi mimo, że na mocy art. 36 pkt 1 lit h ustawy o pomocy społecznej, jest w niektórych przypadkach świadczeniem z pomocy społecznej wypłacanym jako wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

Dalej sąd wskazał, że nie wszystkie świadczenia udzielane z pomocy społecznej są wykluczane z dochodu określonego w art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Gdyby ustawodawca chciał wykluczyć wszystkie świadczenia uzyskiwane z pomocy społecznej to taka dyspozycja znalazłaby się wprost w tej regulacji. Podkreślić ponadto należy, że wynagrodzenie kuratora co do zasady wypłacane jest z dochodów lub z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie to może być pokryte ze środków z pomocy społecznej, o ile sąd powszechny wyda w tym zakresie orzeczenie. W tych okolicznościach nie znajduje zatem uzasadnienia w regulacji art. 8 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 4 ustawy uprawnienie do różnicowania wynagrodzenia kuratora uzyskiwanego z majątku osoby dla której został on ustanowiony – jako dochodu rodziny oraz wynagrodzenia ze środków z pomocy społecznej – jako zasiłku celowego nie wliczanego do dochodu.

Wyrok WSA w Białymstoku z 20 października 2022 r. sygn. II SA/Bk 532/22. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Sob., 17 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel