Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mobilność bezrobotnych w Polsce

Mobilność bezrobotnych w Polsce fotolia.pl

Mobilność zawodowa umożliwia skuteczniejsze wyjście z bezrobocia, poprzez zmianę zawodu, bądź miejsca zamieszkania, w celu znalezienia lub podjęcia pracy. W Polsce osoby bezrobotne coraz częściej deklarują taką chęć. W 2017 r. 70 proc. osób deklarujących się jako bezrobotne uznawało, że byłoby skłonne zmienić miejsce zamieszkania, jednak w 2020 r. odsetek ten wzrósł do 78 proc. Najczęściej deklarowana przez Polaków jest gotowość do zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego województwa: w 2017 r. 63 proc. deklarowało taką gotowość, a w 2020 r. – już 74 proc.

O ile gotowość do zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego województwa przez Polaków nie jest problemem, to jednak wydają się oni być niechętni do dokonywania dalekich migracji w obrębie Polski, tj. między województwami. W 2020 r. polscy bezrobotni byliby tak samo skłonni do przeprowadzki do innego państwa Unii Europejskiej jak do przeprowadzki do innego województwa – gotowość do tego wyraziło po 6,5 proc. badanych. Obserwowane są jednak znaczące różnice, pod tym względem, między województwami.

Jak podaje PIE mieszkańcy województw dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego woleliby w poszukiwaniu pracy przenieść się za granicę niż do innego województwa w Polsce, zaś mieszkańcy województw lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego preferowaliby migracje międzywojewódzkie. Co istotne jednak, w porównaniu z 2017 r. gotowość do migracji zarobkowej za granicę zmalała o 2 pkt. proc.

Większą skłonność do zmiany miejsca zamieszkania wykazują mieszkańcy województw charakteryzujących się wyższym niż przeciętny poziomem bezrobocia. Obszary, które to dotyczy to bezrobotni m.in. z województwa warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego zachodniopomorskiego i lubelskiego. Stopa bezrobocia w tych województwach wahała się w listopadzie 2021 r. od 6 proc. do 8,5 proc., a odsetek bezrobotnych skłonnych do zmiany miejsca zamieszkania od 79 proc. do 94 proc. Najmniej skłonni do zmiany miejsca zamieszkania, nawet w obrębie swojego województwa, są mieszkańcy województw łódzkiego i podlaskiego, mimo względnie wysokiego poziomu bezrobocia w tych województwach.

 

Czw., 13 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła