Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odpłatność za pobyt w DPS - strony postępowania

Odpłatność za pobyt w DPS - strony postępowania fotolia.pl

Ustawodawca przewidział określoną kolejność osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt osoby bliskiej w domu pomocy społecznej w sytuacji, gdy 70% jej dochodu nie jest wystarczające dla pokrycia tych kosztów w pełnym zakresie. Przyjmuje się, że - w przypadku, gdy osób zobowiązanych jest więcej - organ winien objąć sprawę ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej jednym postępowaniem i w jego toku poczynić ustalenia dotyczące ich sytuacji dochodowej i możliwości ponoszenia kosztów z tego tytułu. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 27 września 2021 r. sygn. III SA/Kr 319/21.

Sąd wskazał, że rzeczą organu jest ustalenie wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca i wnoszoną przez niego opłatą, stanowiącą nie więcej niż 70% jego dochodów. Następnie organ winien ustalić krąg osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej i podjąć działania zmierzające do ustalenia ich sytuacji dochodowej i w konsekwencji wysokości opłaty, przy czym nie jest wykluczone, że osoba zobowiązana wyrazi chęć ponoszenia pozostałych kosztów w całości.

Odnosząc się do realiów sprawy Sąd zwrócił uwagę, że organy obu instancji pominęły informację zawartą w piśmie skierowanym do Prokuratury Rejonowej, iż S. S. ma dwoje dzieci – E. B. i P. S. W piśmie tym został także wskazany numer telefonu E. B. Organy winny zatem podjąć ustalenia w kwestii istnienia obok P. S. jeszcze jednej zstępnej S. S., gdyż osoba ta powinna być stroną postępowania. Powyższe sprawia, że decyzje wydane w sprawie przez organy obu instancji były wadliwe.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 7 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel