Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wywiad środowiskowy po nowemu

Wywiad środowiskowy po nowemu fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W nowej wersji przewiduje się następujące zmiany.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się z osobą lub rodziną w miejscu zamieszkania lub pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia.

W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego podmiotu prowadzącego postępowanie, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie.

W przypadku konieczności przeprowadzenia wywiadu z osobą ubezwłasnowolnioną wywiad przeprowadza się z jej opiekunem prawnym albo kuratorem, w obecności osoby ubezwłasnowolnionej i w miejscu jej przebywania. W przypadku konieczności przeprowadzenia wywiadu z osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, nad którą sprawowana jest opieka, wywiad przeprowadza się w obecności opiekuna tej osoby i w miejscu jej przebywania.

Pracownik socjalny przeprowadzający aktualizację wywiadu okazuje legitymację pracownika socjalnego na żądanie osoby lub rodziny.

Rozporządzenie określa wzory kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego, wzór oświadczenia o stanie majątkowym, wzór oświadczenia o dochodach, o których mowa w art. 107 ust. 5g ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także nowy wzór legitymacji pracownika socjalnego.

Z całością rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Pt., 25 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek