Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

MPiPS o zasadach rozdziału środków pochodzących z rezerwy Funduszu Pracy

MPiPS o zasadach rozdziału środków pochodzących z rezerwy Funduszu Pracy fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich wystąpił do Minister Pracy i Polityki Społecznej z apelem wynikłym z sygnałów płynących z samorządów powiatowych, a dotyczącym niejasnych kryteriów rozdziału środków pochodzących z rezerwy Funduszu Pracy. W piśmie kierowanym do Pani J. Fedak podnosiliśmy fakt, że istotnie – przepisy prawa przyznają dyskrecjonalną władzę Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej w tym zakresie. Jak bowiem określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie minister ten może przyznać:

 • z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy, w szczególności dla samorządów województw i powiatów, na których terenie:
  1. nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy;
  2. wystąpiły klęski żywiołowe mające znaczny zasięg i wywołujące poważne skutki;
  3. są realizowane programy dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia na podstawie przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy;
  4. są realizowane projekty pilotażowe;
  5. istnieje możliwość realizacji programów o wysokiej efektywności, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  6. są tworzone centra aktywizacji zawodowej i lokalne punkty informacyjno-konsultacyjne uruchamiane w ramach powiatowych urzędów pracy (§8 ust. 2);
 • na wniosek starosty (prezydenta miasta) dodatkowe kwoty na realizację programów specjalnych lub projektów pilotażowych (§8 ust. 3);
 • z własnej inicjatywy lub na wniosek starosty (prezydenta miasta), dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań.

W ocenie ZPP tak daleko posunięta arbitralność i nieprzejrzystość rozdziału środków publicznych jest niemożliwa do zaakceptowania w nowoczesnej administracji. W związku z powyższym zaapelowaliśmy, aby rozdział środków z rezerwy Funduszu Pracy odbywał się w oparciu o z góry ustalone i precyzyjne kryteria. Ponadto wyraziliśmy opinię, iż wzorem innych rezerw budżetu państwa (np. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, czy rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje drogowe) kryteria te powinny być przedmiotem każdorazowych uzgodnień ze stroną samorządową Komisji Wspólnej.

W ostatnich dniach otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w której to resort nie podzielił naszego zdania w tej kwestii przytaczając przykłady jak wiele dokonał działań, w tym przesunięć w ramach posiadanych środków, aby wspomóc samorządy powiatowe, a wręcz zarzucił ZPP, że podnoszone przez nas w piśmie informacje są wręcz ... nieprawdzie i krzywdzące.

Pozostawiamy Państwu ocenę tego stanu rzeczy. Poniżej zamieszczamy pełną treść pisma ZPP i odpowiedzi otrzymanej z MPiPS.

W naszej ocenie takie stanowisko resortu zupełnie nie przystaje do modelu nowatorskiej, otwartej i po prostu nowoczesnej administracji, w której transparentność zasad podziału jakichkolwiek środków oraz modelowy standard działań powinien być stawiany na pierwszym planie. Uważamy, że wszystkie elementy pozwalające na pewną uznaniowość są reliktem przeszłości i nie powinny mieć miejsca w urzędach funkcjonujących w XXI wieku.

Sob., 1 Prn. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka