Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami przyjęta przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami przyjęta przez Sejm fotolia.pl

Wzmocnienie nadzoru wojewodów nad gospodarowaniem nieruchomościami przez organy reprezentujące w tym zakresie Skarb Państwa, a także uproszczenie związanych z tym procedur – to główne cele nowych przepisów o gospodarce nieruchomościami. Ustawa została przyjęta przez Sejm.

W nowelizacji przewidziano m. in. wyposażenie wojewodów w instrumenty umożliwiające sprawowanie rzetelnej i efektywnej kontroli nad czynnościami podejmowanymi w stosunku do nieruchomości należących do państwowego zasobu, jak również wprowadzenie szeregu rozwiązań upraszczających proces gospodarowania tym mieniem.

Projekt ustawy zakłada:

  • przywrócenie sprawdzonej w dotychczasowej praktyce formuły planów wykorzystania zasobu zatwierdzanych przez wojewodów. Pozwolą one uwzględnić w perspektywie zagospodarowania nieruchomości specyficzne dla danego regionu uwarunkowania oraz potrzeby społeczności lokalnej. Rozwiązanie to zastąpi instrument planowania na szczeblu centralnym - Politykę gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
  • możliwość zobowiązania starosty przez wojewodę do podjęcia określonych w ustawie czynności względem nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa, a także do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego,
  • obowiązek przekazania nieruchomości przez starostę na cel określony we wniosku wojewody lub ministra,
  • przyznanie wojewodom kompetencji do pozyskiwania od starostów oraz innych organów informacji dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa,
  • prawo do dokonania przez wojewodę określonych czynności względem nieruchomości Skarbu Państwa, w przypadku, gdy pomimo takiego obowiązku nie realizuje ich właściwy organ,
  • doprecyzowanie rodzaju zobowiązań, które obciążają jednostkę organizacyjną sprawującą trwały zarząd.

Źródło: MRPiT

Śr., 14 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska