Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Każdy rzecznik praw konsumenta będzie musiał być prawnikiem – echo z listopadowego Zespołu Administracji

Każdy rzecznik praw konsumenta będzie musiał być prawnikiem – echo z listopadowego Zespołu Administracji fotolia.pl

W czwartek, 24 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST.

Posiedzenie po raz kolejny rozpoczęło się od omówienia projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Związek Powiatów Polskich przedstawił uwagi, jakie przygotował do najnowszej wersji projektu. Najważniejsze poruszane w uwagach kwestie dotyczą: dodania do słownika pojęć używanych w ustawie starosty, którego rozumie się jako prezydenta miasta (z uwagi na występujące w projekcie niespójności), brak określenia wymogów jakie muszą spełnić jst, aby korzystać z systemu SI OMNIBUS, skreślenia przepisów dotyczących nadzoru nad samorządami przez wojewodę w przypadku spraw związanych z zagadnieniami dotyczącymi ustawy, umożliwienie w sytuacji kryzysowej sięgania do innych jednostek organizacyjnych powiatu oprócz starostw powiatowych oraz ograniczenie możliwości wydawania poleceń do stanu klęski żywiołowej.

Ustalono, że strona samorządowa stworzy listę najważniejszych postulatów, które trafią do resortu zaraz po zakończeniu posiedzenia, a następnie MSWiA odniesie się do wskazanych kwestii do najbliższego poniedziałku.

Kolejno wstępnie omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Ministerstwo wiodące pracami nad tym projektem tj. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że w najbliższym czasie odpowie na piśmie na zgłoszone przez stronę samorządową uwagi, a sam projekt będzie tematem rozmów na następnym (grudniowym) posiedzeniu Zespołu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Zespół pochylił się także nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy i niektórych innych ustaw. Do projektu tego Związek Powiatów Polskich zgłosił liczne uwagi, z czego większość została uwzględniona, w tym uwaga dotycząca drukowania list zawierających spisy wyborców, na dwa dni przed zarządzonymi wyborami. Na Zespole przedstawicielka Związku Powiatów Polskich ponowiła uwagę związaną z przyznaniem dostępu do Centralnego Rejestru Wyborców, sądom powszechnym, tak aby te mogły bezpośrednio, bez przesyłania do właściwej gminy, wprowadzić dane o osobach skazanych na pozbawienie praw publicznych. Takie połączenie systemów i wprowadzanie informacji bezpośrednio przez sądy, jest znacznie skuteczniejsze z punktu widzenia ekonomiki działania. W odpowiedzi, resort poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest jeszcze gotowe na taki krok, natomiast docelowo system ten ma działać, w sposób zgodny z uwagą. Ponieważ, projekt ten trafił już do Sejmu, z pominięciem wydania opinii przez KWRiST, Zespół odstąpił od opiniowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

Ostatnim omawianym projektem był projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych. Z racji faktu, że wszystkie zmiany odbywają się na wniosek zainteresowanych samorządów projekt ten uzyskał pozytywną opinię Zespołu.

W sprawach różnych omówiono wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o dyskusję na temat możliwości reformy funkcjonowania miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Na wniosek ten, Związek Powiatów Polskich przygotował 10 rekomendacji zmian dla Prezesa UOKiK, które zostaną zaprezentowane w odrębnym artykule.

Prezes UOKiK zarekomendował następujące zmiany: uregulowanie kwestii zatrudnienia – tak, aby każdy rzecznik zatrudniony był na pełen etat, a w powiatach powyżej 100 tyś. mieszkańców, aby obowiązkowo utworzyć biuro rzecznika, zwiększenie kryteriów wykształcenia i stażu pracy osób aplikujących na stanowisko rzecznika – każdy rzecznik obowiązkowo z wykształceniem prawniczym i dwuletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa, obowiązek zapewnienia zastępstwa rzecznika w przypadku jego nieobecności. Kolejna zmiana miałaby dotyczyć zwiększenia wysokości kary za brak odpowiedzi przedsiębiorcy na korespondencję wysyłaną przez rzecznika. Prezes UOKiK zarekomendował także, aby zagwarantować niezależność polityczną rzecznika oraz poczucie bezstronności, a ponadto wzmocnienie jego roli procesowej (także zwolnienie rzeczników od kosztów procesowych oraz od kosztów zastępstwa procesowego w przypadku spraw przegranych). Ostatnią propozycją jest przejście na system sprawozdawczości elektronicznej.

Na Zespole ustalono, że Prezes UOKiK przedstawi propozycję na piśmie i temat ten powróci na następny Zespół lub na spotkanie robocze.

Pt., 25 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek