Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pilotaż projektów lekowych dla pacjentów z wielolekowością

Pilotaż projektów lekowych dla pacjentów z wielolekowością fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych. Celem wprowadzanego programu pilotażowego w aptekach ogólnodostępnych jest ocena zasadności objęcia tych przeglądów zakresem opieki farmaceutycznej, sprawdzenie jej skuteczności praktycznej w warunkach świadczenia opieki farmaceutycznej, określenie wartości klinicznej, wpływu na system opieki zdrowotnej, a w konsekwencji wypracowanie optymalnego modelu tej usługi jako świadczenia zdrowotnego.

Jeśli usługa przeglądów lekowych testowana w drodze projektowanego pilotażu wykaże efektywność identyfikacji problemów lekowych, pozwoli na wdrożenie odpowiednich zmian w farmakoterapii oraz poprawi jakość zdrowia u pacjentów, warto będzie rozważyć dalej idące poszerzanie usług opieki farmaceutycznej, np. o celowane grupy pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak np. cukrzyca, czy astma.

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap organizacji, etap realizacji oraz etap ewaluacji programu pilotażowego. Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wyłonieni w ramach postępowania w sprawie zawarcia umowy o realizację pilotażu przeglądów lekowych przeprowadzanego przez podmiot leczniczy prowadzony przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Biorąc pod uwagę charakter postępowania, oraz wymóg, aby pilotaż realizowały apteki ze wszystkich województw, zarówno z terenów miejskich, jak i wiejskich, przedsięwzięcie będzie posiadało zasięg ogólnokrajowy.

Pilotaż będzie mogła realizować dowolna apteka ogólnodostępna posiadająca minimalne zaplecze lokalowe (przede wszystkim możliwość wydzielenia w izbie ekspedycyjnej apteki przestrzeni zapewniającej minimum dyskrecji w rozmowie z farmaceutą) o ile nie posiada innego pomieszczenia, które może być wykorzystane do tego celu, oraz w której zatrudniony jest farmaceuta posiadający stosowne merytoryczne przygotowanie do świadczenia opieki farmaceutycznej poprzez dokonywanie przeglądów lekowych.

Farmaceuta powinien orientować się w materii opieki farmaceutycznej, ponieważ jest to opieka specyficzna i dalej idąca niż standardowe usługi farmaceutyczne świadczone dotychczas w aptekach ogólnodostępnych. Kandydat na osobę, która będzie wykonywać przeglądy lekowe u klienta danej apteki, musi posiadać wiedzę potwierdzoną stosownym dyplomem ukończenia studiów podyplomowych lub odpowiednią praktykę w przeprowadzaniu przeglądów lekowych uzyskaną za granicą.

W projekcie określono warunki włączenia pacjenta do pilotażu. Kluczowym przyjętym kryterium jest kryterium wielolekowości. Na potrzeby projektowanego pilotażu przyjęto, że jako stan wielolekowości należy rozumieć stan przyjmowania przynajmniej 10 leków jednocześnie.

Przeprowadzenie pilotażu będzie finansowane ze środków budżetu państwa w części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia. Na ten cel przeznaczona jest kwota maksymalnie 150 000 zł.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj.

Czw., 19 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek