Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli - uwagi ZPP

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli - uwagi ZPP fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Zmiana wynika z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w którym ustalono kwotę bazową dla nauczycieli, która będzie obowiązywać od dnia 1 września 2020 r. – w wysokości 3537,80 zł.

Zmiana kwoty bazowej od dnia 1 września 2020 r. będzie skutkować wzrostem wynagrodzenia średniego nauczycieli o 6% w porównaniu do wynagrodzenia średniego obowiązującego od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, wynagrodzenie zasadnicze jest jednym z elementów wynagrodzenia średniego. Zatem wzrost wynagrodzenia średniego nauczycieli powoduje także wzrost wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków od niego zależnych.

W związku z powyższym, w myśl projektu wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (którzy stanowią ok. 96% wszystkich nauczycieli) od dnia 1 września 2020 r. wyniesie:

  • nauczyciela stażysty – 2 949 zł,
  • nauczyciela kontraktowego  – 3 034 zł,
  • nauczyciela  mianowanego – 3 445 zł,
  • nauczyciela dyplomowanego – 4 046 zł.

Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z tą zmianą nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2020 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2020 r.

Uwagi Związku Powiatów Polskich do przedmiotowego projektu

ZPP wskazał, że kategorycznie nie zgadza się ze stwierdzeniem zawartym w Ocenie Skutków Regulacji projektu na stronie 3, gdzie opisano źródła finansowania, że projekt nie spowoduje skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Pomimo, że ZPP nie neguje samego wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli to sprzeciwiamy się wprowadzaniu przedmiotowych podwyżek w sytuacji, kiedy środki subwencji oświatowej na rok 2020 nie przewidują rzeczywistego pokrycia wydatków na ten cel.

We wskazanym fragmencie OSR wskazano, że środki na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń średnich zostały uwzględnione w dochodach jednostek samorządu terytorialnego m.in. w części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. Taki zapis wprost sugeruje, że resort edukacji zdaje sobie sprawę, że część oświatowa subwencji ogólnej nie pokryje podwyżek i samorządy będą musiały na ten cel wykorzystać inne dochody własne. W przypadku samorządów powiatowych innymi dochodami własnymi o fundamentalnym znaczeniu dla realizacji zadań publicznych są wpływy z PIT. W przypadku tej grupy samorządów udział w PIT jest w zasadzie jedynym znaczącym źródłem finansowania tych zadań. Natomiast w roku 2020 w związku z panującą sytuacja epidemiczną ale także na skutek zmian podatkowych nastąpił w powiatach spadek wpływów z podatku PIT o ponad 7%. Znaczący spadek podstawowego źródła dochodów ale także wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrost cen towarów i usług powodują, że znaczna część samorządów stanie przed poważnym problemem sfinansowania zaplanowanych podwyżek dla nauczycieli.

Związek zauważył także, że wyjaśnienia resortu wskazujące, że 6% podwyżki dla nauczycieli zostaną pokryte poprzez 6% wzrost subwencji oświatowej w roku 2020 nie znajdują uzasadnienia w zasadach podstawowej matematyki. Wyliczenie choćby tego samego procentu ale z różnych kwot, nigdy nie da takiej samej wartości.

Dodatkowo jak wskazał ZPP projektodawcy zapominają także, że do średniego wynagrodzenia nauczycieli nie jest wliczany dodatek wiejski, którego wysokość jest uzależniona od wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost tego ostatniego spowoduje zwiększenie tego dodatku. Natomiast w OSR nie odniesiono się do tego zagadnienia a będzie to dodatkowy skutek finansowy dla jednostek samorządu terytorialnego. Stad wniesiono o jego oszacowanie.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Pt., 21 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka