Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Tryb obiegowy

Zgodnie z wcześniejszą informacją ze względu na niemożność przybycia na posiedzenie większej liczby przedstawicieli strony samorządowej, projekty przewidziane do rozpatrzenia na wrześniowym posiedzeniu zostały zaopiniowane w trybie obiegowym – z terminem do 27 września 2010 roku.

Były to:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Projekt ten został już przedstawiony na naszych łamach;
  2. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń. Projekt ten jest zmodyfikowaną wersją projektu opiniowanego przez Zespół ds. Ustrojowych już w grudniu ub.r.;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to pierwsze z trzech bliźniaczych rozporządzeń, których celem jest sprecyzowanie zakresu informacji podawanych przez wójta (burmistrza, prezydenta) przy upublicznianiu składów obwodowych komisji wyborczych;
  4. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu;
  5. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji;
  6. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Konieczność nowelizacji wynika z wystąpienia w lipcu i sierpniu kolejnych zdarzeń powodujących znaczne straty w obiektach budowlanych.
Śr., 29 Wrz. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: