Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się dwa stacjonarne posiedzenia Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa odbędzie się 2 kwietnia br. o godzinie 12:00 w sala 142 I piętro – posiedzenie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie. Porządek posiedzenia:

 1. Propozycja rewizji KPO (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
 2. Sprawy różne: Wniosek strony samorządowej zgłoszony na posiedzeniu KWRiST w dn. 31.01.24 r. o informację dotyczącą rozstrzygnięcia Programu „Bonus Frekwencyjny dla gmin do 20 tyś. mieszkańców” w części dot. Kół Gospodyń Wiejskich.

Natomiast posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego zaplanowane jest na 3 kwietnia br. na godzinę 11:00 (sala 002) – posiedzenie w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji ul. Królewska 27 w Warszawie. Porządek tego posiedzenia wygląda następująco:

 1. Propozycja rewizji KPO (Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego).
 2. Plan naprawczy wdrożenia usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, w tym ustalenie trybu współpracy między Ministerstwem Cyfryzacji a przedstawicielami organizacji samorządowych.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC 4).
 4. Sprawy różne:
  1. Wniosek Związku Powiatów Polskich o dyskusję nt. rządowego programu wspierającego jednostki samorządu lokalnego w transformacji cyfrowej.
  2. Wniosek Związku Powiatów Polskich o informację nt. uruchomienia nowej usługi online w postaci rejestracji samochodu za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
  3. Wniosek Związku Powiatów Polskich o dyskusję nt. propozycji powstania powiatowych (ewentualnie między powiatowych) centrów cyberbezpieczeństwa, udzielających wsparcia informatycznego wszystkim gminom z terenu swojego działania.
  4. Wniosek Związku Powiatów Polskich o dyskusję nt. możliwości zastąpienia karty kryptograficznej mobilną autoryzacją dokonywaną przez pracowników samorządowych.
  5. Wniosek Związku Powiatów Polskich o dyskusję nt. możliwości zastąpienia ręcznego wprowadzania danych do raportów, raportami generowanymi automatycznie z dedykowanych baz danych.
  6. Wniosek strony samorządowej, zgłoszony na posiedzeniu ZSI w dn. 26.02.24, dot. rozszerzenia funkcjonalności Centralnego Rejestru Wyborców o wybory do rad dzielnic.
  7. Wniosek Unii Metropolii Polskich dot. dodatku osłonowego.
 5. Pozostałe zagadnienia: Wniosek OPOS, zgłoszony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli, dotyczący „współpracy ZUS z USC w zakresie efektywnego wykorzystania usługi sieciowej - pobierania z rejestru stanu cywilnego odpisów aktów sc (art. 45 ust. 3 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego)” – do ustalenia trybu dalszego procedowania.
Czw., 28 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska