Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się trzy posiedzenia Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dwa w formie wideokonferencji, a jedno stacjonarnie.

Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej odbędzie się 18 kwietnia br.(wtorek) o godzinie 09.00 w formie wideokonferencji. Porządek obrad posiedzenia:

 1. Sprawy różne:
  1. Wniosek Związku Powiatów Polskich w kwestii finansowania powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
  2. Wniosek Związku Miast Polskich o informację Ministerstwa Zdrowia dot. umożliwienia łączenia, przez jednostki samorządu terytorialnego, środków przeznaczonych na programy profilaktyczne, ze środkami Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Projekt  ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD 331) (Ministerstwo Zdrowia).
 3. Wniosek Ministerstwa Zdrowia  o opinię w sprawie zmiany dot. zawodu opiekun medyczny w związku z planowaną zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1498).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.
 6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 7. Projekt Programu Strategicznego Srebrna Małopolska 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu odbędzie się 18 kwietnia br., (wtorek) o godzinie 13.00 w formie wideokonferencji. Porządek posiedzenia tego Zespołu wygląda następująco:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
 4. Sprawy różne: Informacja MEiN odnośnie programu umożliwiającego wyposażenie uczniów klas czwartych w laptopy.

Natomiast posiedzenie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu odbędzie się 19 kwietnia br. o godzinie 13:00 (stacjonarnie) w Sali 416 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Batorego 5 w Warszawie. Porządek obrad:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowych danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego).
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz sposobu ich udostępniania (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie danych udostępnianych właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego).
 5. Sprawy różne.
Pt., 14 Kw. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska