Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się trzy posiedzenia Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. We wtorek 11 maja 2021 r. o godz. 13:00 zbierze się Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w czwartek 13 maja 2021 r. o godz. 10:00 początek posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, a w piątek 14 maja 2021 r. o godz. 11:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu.

Zespół ds. Ochrony Zdrowia omówi następujące punkty:

 1. Sprawy różne:
  a) informacja Ministra Zdrowia o realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. akt K 4/17,
  b) informacja Ministra Zdrowia na temat zmian systemowych w systemie ochrony zdrowia, o których mowa na stronie 262 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności : „Reforma i restrukturyzacja sektora szpitalnictwa w Polsce – reforma będzie ustanowiona w ustawie i obejmuje całościowe podejście do restrukturyzacji w połączeniu ze wzmocnieniem i scentralizowaniem nadzoru nad szpitalami, co służy wdrożeniu skutecznych mechanizmów restrukturyzacyjnych poprawiających rentowność szpitali i ich stabilność finansową”,
  c) informacja Ministra Zdrowia o realizacji zapisów ustawy o Funduszu Medycznym;
 2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej);
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego;
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia); 
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych;
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych.

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  a) kontynuacja dyskusji na temat wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego w decyzjach wydanych pod rządami art. 40 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu sprzed 25 października 2019 roku,
  b)  dyskusja dotyczącą projektu Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 3. Projekt Programu Interact 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych;
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
 8. Propozycja podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r., powoływanej w budżecie państwa na mocy art. 26 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 
 9. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Porządek obrad Zespołu ds. Edukacji nie został jeszcze ustalony.

Pt., 7 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel