Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

Po miesiącach doraźnego zwoływania posiedzeń Zespołów Komisji Wspólnej w końcu doszło do przesłania porządku obrad oraz proponowanego terminu posiedzenia dwóch Zespołów: Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu. Obydwa będą obradować w formie zdalnej: Zespół ds. Ochrony Zdrowia 16 czerwca 2020 r. od godz. 13:30, a Zespół ds. Edukacji 18 czerwca 2020 r. od godz. 11:00.

Porządek obrad Zespołu ds. Ochrony Zdrowia kształtuje się następująco:

I. Sprawy różne:

 1. Ustosunkowanie się strony rządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do uwag zgłoszonych przez Unię Metropolii Polskich podczas zdalnego posiedzenia Zespołu w dniu 30 kwietnia 2020 r.;
 2. Usprawnienie obsługi powiatowych urzędów pracy w związku z realizacją tzw. tarczy antykryzysowej (Pismo UMP i ZPP adresowane do Premiera RP);
 3. Sytuacja finansowa szpitali – wniosek o informacje o danych finansowych szpitali za rok 2019 oraz I kwartał 2020 r., w tym w miarę możliwości w podziale na typ podmiotu tworzącego;
 4. Konieczne zmiany w przepisach prawa pracy w związku zalecanym rotacyjnym systemem pracy pracowników domów pomocy społecznej;
 5. Wniosek o informację o planowanych, w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych, projektach mających na celu wsparcie domów pomocy społecznej oraz podmiotów leczniczych;
 6. Realizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych.

II. Projekty:

 1. Projekt Informacji o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2018-2019 (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej);
 2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2020-2030 (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej);
 3. Projekt  rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (po konsultacjach).


Natomiast w porządku obrad Zespołu ds. Edukacji przewidziano:

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (MKiDN);
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego;
 3. Opiniowanie wniosków z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej;
 4. Sprawy różne.
  a) pismo Starosty Buskiego w sprawie szkół przyszpitalnych,
  b) pismo ZPP ws. podziału części subwencji oświatowej na rok 2020 i obniżenia standardu A,
  c) stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania oświaty i podwyżek dla nauczycieli w 2020 roku,
  d) pismo Prezesa ZPP do MEN dotyczące harmonogramu matur w 2020 r.,
  e) pismo Starostwa Powiatowego w Kłodzku dot. naliczenia dotacji dla niepublicznych domów wczasów dziecięcych w okresie zawieszenia ich funkcjonowania,
  f) stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie zagwarantowania samorządom środków finansowych na podwyżki ustawowe dla nauczycieli.
Pt., 12 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel