Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W nadchodzącym tygodniu odbędą się posiedzenia dwóch Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 21 października 2019 r. o godz. 12:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, natomiast na 22 października 2019 r. na godz. 12:00 zaplanowano początek posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  • pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące naliczania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie opłat za lokalizację obiektów mostowych i przepustów.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH 280007 (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów;
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat;
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020.

Natomiast przedmiotem prac Zespołu ds. Edukacji będą:

 1. Sprawy różne.
 2. Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dwóch nowych zawodów o nazwie: mechanik pojazdów kolejowych i technik taboru kolejowego (Minister Infrastruktury);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 4. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 5. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Sob., 19 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel