Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak liczyć ilość energii z OZE? Rozporządzenie Minister Klimatu i Środowiska

Jak liczyć ilość energii z OZE? Rozporządzenie Minister Klimatu i Środowiska fotolia.pl

Wydano nowe rozporządzenie dotyczące pomiarów energii wytwarzanych w instalacjach OZE.

Rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii Minister Klimatu i Środowiska wydała 18 marca, a 22 marca pojawiło się ono w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 435. Zastąpi ono rozporządzenie Ministra Energii z 2018 r.

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii wykorzystujących w procesie wytwarzania energii nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej „ustawą” (wiatr, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otoczenia, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, biometanu, biopłynów oraz z wodoru odnawialnego), oraz inne paliwa; 2) miejsce i sposób dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, a także miejsce i sposób dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej na potrzeby ustalenia rzeczywistego rozliczenia obowiązku wytworzenia przez wytwórcę, energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, który wygrał aukcję, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, lub uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem pomiarów ilości energii elektrycznej dokonuje się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 11x ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (ze wskazanymi wyjątkami), natomiast ciepła i chłodu – w miejscu przyłączenia źródła ciepła lub chłodu do sieci ciepłowniczej albo chłodniczej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku lokalnego źródła ciepła lub chłodu – na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w źródle ciepła lub chłodu. Akt prawny wskazuje też kiedy pomiary mają być przeprowadzane w specjalistycznych laboratoriach, a także ustala algorytmy pozwalające obliczyć ilości wytwarzanych energii w zależności od stosowanego typu instalacji OZE.

Śr., 27 Mrz. 2024 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński