Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ZPP przeciwny zmniejszaniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej

ZPP przeciwny zmniejszaniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej fotolia.pl

23 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która aktualnie oczekuje na rozpatrzenie przez Senat (druk 746).

Jest to projekt dotyczący zmian w awansie zawodowym nauczycieli, polegających na zastąpieniu stopni nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego stopniem nauczyciela początkującego przy jednoczesnym wzroście wynagrodzenia.

Przy okazji tego projektu na etapie drugiego czytania w Sejmie, zostały przyjęte poprawki dotyczące funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ale z samorządami nieskonsultowane.

Dlatego też Związek Powiatów Polskich przedłożył w Senacie swoje uwagi i w konsekwencji zwrócił się z wnioskiem o przyjęcie proponowanych poprawek do ustawy:

  1. podmioty przystępujące do realizacji rządowych programów pomocy socjalnej dla uczniów, powinny mieć gwarancję otrzymania finansowania lub współfinansowania realizacji programu, stąd proponuje się zmianę formy fakultatywnej (wynikającej z uchwalonej ustawy) przyznania dotacji na obligatoryjną;
  2. W art. 7 ustawy proponuje się rozszerzenie katalogu podmiotów mogących ubiegać się o środki w ramach rządowych programów przyjmowanych przez Radę Ministrów w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 o podmioty wspierające system oświaty tj. organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie; instytuty badawcze; instytucje kultury; podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Katalog więc mocno się rozszerzy, przy czym jak wynikało z uzasadnienia tejże zmiany prezentowanego na komisji sejmowej nie spowoduje ona skutków finansowych, gdyż nie zakłada się zwiększenia ogólnej puli środków pierwotnie zaplanowanych na ten cel. Biorąc pod uwagę cel art. 65 ust. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, którym miało być wsparcie jednostek systemu oświaty, nie do przyjęcia jest rozszerzanie katalogu beneficjentów, przy jednoczesnym pozostawieniu limitu środków na dotychczasowym poziomie. Jeżeli pojawia się inicjatywa wsparcia także innych podmiotów niż stricte jednostki systemu oświaty to powinno to nastąpić w ramach innej puli środków przekazanych na ten cel, a nie z uszczerbkiem dla aktualnych beneficjentów.
  3. jak wyjaśnił podczas posiedzenia sejmowej komisji dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w MF, Marek Wiewióra art. 25 ustawy ma dotyczyć jedynie sytuacji zwiększenia jednostkom samorządu terytorialnego wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. Stąd za zasadne ZPP uznało usunięcie z art. 25 zapisów stanowiących o możliwości zmniejszenia wysokości subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiane przez ministra Dariusza Piontkowskiego argumenty, jakoby art. 25 w brzmieniu proponowanym w ustawie był podyktowany koniecznością wprowadzania korekt z tytułu już czterokrotnie nowelizowanych w roku 2022 zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej wskazują, że resorty obawiają się o ewentualne błędy, które mogą się pojawić podczas naliczana należnych kwot subwencji oświatowej. Ponieważ wspomniane nowelizacje zostały zaproponowane przez stronę rządową (zmiany w awansie zawodowym, zatrudnienie specjalistów w szkołach ogólnodostępnych, środki na zajęcia wspomagające) lub posłów (podwyżki 4,4% dla nauczycieli) jednostki samorządu terytorialnego nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji błędów, które w związku ze znacznym skompilowaniem mechanizmu naliczania subwencji może popełnić resort edukacji. 

Z pełną treścią pisma można zapoznać się tutaj.

Pt., 1 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka