Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Tryb obiegowy

W trybie obiegowym – z terminem do 13 grudnia do godz. 14.00 – uzgodnione zostały następujące projekty:

  1. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych;
  2. projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
  3. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu produktu akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r.;
  4. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
  5. projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych;
  6. projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Jak wskazują projektodawcy wprowadzane zmiany są przede wszystkim pokłosiem procesu wdrażania i zarządzania Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz porządkowego dostosowania przepisów krajowych do ewoluującego acquis communautaire. Proponowane zmiany dotyczą działań wdrażanych w ramach tzw. podejścia Leader oraz instrumentów zapewniających skuteczne i prawidłowe wdrażanie oraz zarządzanie PROW 2007-2013.
Czw., 16 Gr. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: