Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych. Echa spotkania w GDDKiA

Nowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych. Echa spotkania w GDDKiA fotolia.pl

6 grudnia br. w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji efektów prac Forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w którym udział wzięli przedstawiciele Związku Powiatów Polskich.

W pracach Forum uczestniczyli m.in. przedstawiciele zarządców dróg oraz organów zarządzających ruchem drogowym, projektantów, audytorów BRD, GDDKiA, Policji, organizacji branżowych (Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa), a także jednostek naukowo badawczych (Politechnik i instytutów badawczych).

Efektem prac Forum ma być propozycja projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

W toku spotkania liderzy poszczególnych grup tematycznych przedstawili w formie prezentacji propozycje zmian do rozporządzenia, które dotyczyły: znaków drogowych pionowych, znaków drogowych poziomych, sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, pionowych znaków drogowych o zmiennej treści oraz środków i urządzeń stosowanych w czasowej organizacji ruchu.

Założeniem Forum w ramach przygotowywania ww. nowelizacji jest uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów rozporządzenia poprzez skorygowanie mankamentów występujących w jego treści, jak też w rysunkach. Forum proponuje, aby przyjęte regulacje wpłynęły zarówno na zakres przekazywanych informacji kierującym pojazdami jak również ich czytelność i zrozumienie, co ma przełożyć się na poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfort podróżowania. Rozwiązany ma również zostać problem nadmiernego oznakowania dróg.

Obecna na spotkaniu Renata Rychter, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury przekazała, że na tę chwilę nie ma jeszcze projektu rozporządzenia. Resort jest na etapie wpisywania projektu do wykazu prac legislacyjnych. Treść nowelizacji zostanie podana do publicznej wiadomości za kilka miesięcy oraz przekazana do opiniowania i konsultacji publicznych.

Związek Powiatów Polskich będzie informował o postępie prac nad omawianym rozporządzeniem.

Czw., 8 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak