Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – uwagi ZPP do projektu rozporządzenia

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – uwagi ZPP do projektu rozporządzenia fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich przedstawił swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Uwagi Związku Powiatów Polskich dotyczą przede wszystkim:

  • Postulatu zwiększenia wysokości umieszczania znaków drogowych kategorii A, B, C, D, F, E na wysokości 2,5 m dla ścieżek pieszo-rowerowych lub rowerowych. ZPP wskazał też na potrzebę  zwiększenia wysokości umieszczania znaków na urządzeniach bezpieczeństwa lub za tymi urządzeniami na wysokości do 1,8 m.
  • W przypadku znaku informacyjnego „Postój taksówek”, znak D-19 powinien być wykonany jako jednostronny. ZPP wskazuje też, że uzasadnione wydaje się montowanie znaku D-20 na odwrocie znaku D-19 lub zastosowanie dwustronnego oznakowania dla obu znaków, przy czym na odwrocie znaku D-19 powinien być umieszczony znak D-20, a na odwrocie znaku D-20 znak D-19.
  • Określenia, iż linią krawędziową dla wjazdu dwukierunkowego powinna być linia 7a, zamiast linii P-1e, bowiem linie krawędziowe winny odpowiadać oznakowaniu poziomemu zgodnie z określeniem stosowania

Ponadto, Związek wniósł o rozważenie dokonania zmian w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w części 3 „Warunki techniczne”: 3.3.5.3. Sygnalizatory wibracyjne. Zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w załączniku nr 3 ww. rozporządzenia, jako system uzupełniający sygnalizację optyczną i dźwiękową można stosować dotykowe sygnalizatory wibracyjne, umieszczone w przyciskach dla pieszych, lub jako urządzenia samoistne, zachowując zasady montażu jak dla przycisków dla pieszych, określone w pkt 3.3.5.1. Wibracje w sygnalizatorach winny być wyraźnie wyczuwalne dotykiem po położeniu ręki na obudowie przycisku lub wibratora. Sygnały wibracyjne powinny mieć taki sam czas powtarzania jak sygnały dźwiękowe. W miejscach dużego natężenia ruchu jedyną wskazówką informującą o świetle zielonym jest dla osób niewidomych, niedowidzących i niesłyszących element wibrujący w przycisku przy przejściu dla pieszych. Wibracja powinna być uruchamiana wyłącznie na świetle zielonym, przy czym powinna działać w systemie zero-jedynkowym, gdzie „zero” rozumiane jest jako niedziałanie urządzenia wibrującego przy świetle innym niż zielone, a „jeden” jako działanie dla otwartego kierunku przejścia przy nadawanym sygnale zielonym. Niezasadne wydaje się stosowanie wibracji zarówno na zielonym i czerwonym świetle.

 ZPP zwrócił też uwagę, że autorzy projektu nie wykazali, czy wejście w życie proponowanych zmian nie spowoduje wzrostu wydatków JST jako zarządców dróg np. związanych ze zmianą oznakowania postoju taksówek. 

Pt., 6 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska