Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zatwierdzenie listy do dofinansowania z FDS poza kontrolą sądowoadministracyjną

Zatwierdzenie listy do dofinansowania z FDS poza kontrolą sądowoadministracyjną fotolia.pl

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie została wniesiona skarga na czynność Prezesa Rady Ministrów polegającą na zatwierdzeniu ostatecznej listy zadań do dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych.

Cytując treść art. 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) Sąd I instancji wskazał, że w jego ocenie zaskarżona czynność Prezesa Rady Ministrów nie stanowi czynności z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., zatem nie może być przedmiotem skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jak zaznaczył, ustawodawca przyznał Prezesowi Rady Ministrów pewną uznaniowość w ostatecznym wyborze zadań, które otrzymają dofinansowanie z Funduszu, lecz nie jest to taka sama uznaniowość jak przyznana niektórym organom administracji publicznej rozstrzygającym niektóre indywidualne sprawy administracyjnoprawne.

Wskazując na treść art. 5 pkt 22 ustawy o działach administracji rządowej, art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (dalej: u.f.d.s.), Sąd wskazał, że biorąc pod uwagę kryteria, jakimi powinna kierować się komisja przy wyborze zadań rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu oraz Prezes Rady Ministrów dokonując ewentualnych zmian przedstawionych mu list, to realizowanie zadań określonych w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych, w tym zatwierdzanie przez Prezesa Rady Ministrów ostatecznej listy zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach Funduszu, stanowi prowadzenie polityki wewnętrznej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie transportu, która jest konstytucyjnym zadaniem Rady Ministrów w myśl art. 146 Konstytucji RP.

Zdaniem Sądu I instancji, Sąd administracyjny nie jest uprawniony do kontrolowania aktów ani czynności Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów ani ministrów, które stanowią prowadzenie polityki wewnętrznej państwa. Niniejsza sprawa nie należy zatem do kognicji sądu administracyjnego.

Na postanowienie WSA złożona została skarga kasacyjna. Jednakże Naczelny Sąd Administracyjny podzielił opinię sądu I instancji, uznając ją za prawidłową.

Jak wskazał NSA, w zaskarżonej czynności Prezesa Rady Ministrów wskazano listę zadań do dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych. Lista ta nie stanowi zapewnienia dofinansowania określonego w niej zadania powiatowego albo zadania gminnego. Zapewnienie takie wnioskodawca uzyskuje dopiero po podpisaniu umowy z wojewodą o udzielenie dofinansowania zadania powiatowego albo zadania gminnego (art. 28 ust. 1 u.f.d.s.). Co istotne, wnioski w tym przedmiocie nie są rozpatrywane indywidualnie lecz organy administracji rządowej tworzą listę zadań do dofinansowania, mając na uwadze realizację polityki transportowej państwa w skali poszczególnych województw. Podział środków nie ma też charakteru konkursu, a zatem wnioskodawcy nie mają gwarancji otrzymania środków w przypadku spełnienia określonych kryteriów.

Zaskarżona czynność nie stanowi zatem zdaniem NSA indywidualnego rozstrzygnięcia, a ponadto ma charakter jedynie informujący o kolejności przysługiwania pomocy.

Źródło: CBOSA

Czw., 25 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka